Vedecká rada FEI TUKE na obdobie od 1.4.2019 do 31.3.2023

Meno Študijný odbor Pracovisko
prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD. - predseda počítačové inžinierstvo FEI TUKE
prof. Ing. Alena Pietriková, CSc. - podpredseda elektrotechológie a materiály FEI TUKE
prof. Ing. Roman Cimbala, PhD. elektroenergetika FEI TUKE
prof. Ing. Ján Šaliga, CSc. elektronika FEI TUKE
Doc. Ing. Ľubomír Beňa, PhD. elektroenergetika FEI TUKE
Dr. h. c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc. telekomunikácie FEI TUKE
doc. Ing. František Babič, PhD. hospodárska informatika FEI TUKE
doc. Ing. Mária Gamcová, PhD. elektronika FEI TUKE
prof. Ing. Jozef Juhár, CSc. telekomunikácie FEI TUKE
Dr. h. c. prof. Ing. Michal Kolcun, PhD. elektroenergetika FEI TUKE
prof. Ing. Dobroslav Kováč, CSc. elektrotechnika FEI TUKE
prof. Ing. Daniela Perduková, PhD. mechatronika FEI TUKE
prof. RNDr. Ján Plavka, CSc. aplikovaná informatika FEI TUKE
doc. Ing. Jaroslav Porubän, PhD. informatika FEI TUKE
prof. Ing. Peter Sinčák, CSc. umelá inteligencia FEI TUKE
prof. RNDr. Ján Ziman, CSc. fyzikálne inžinierstvo FEI TUKE
doc. Ing. Ladislav Hluchý, CSc. informatika Ústav informatiky SAV Bratislava
prof. Ing. Pavol Špánik, PhD. elektrotechnika FEIT ŽU v Žiline
prof. Dr. Ing. Miloš Oravec informatika FEI, STU v Bratislave
Ing. Martin Džbor, PhD. informatika T-Systems Slovakia
doc. Ing. Emil Kršák, PhD. aplikovaná Informatika FRI, ŽU v Žiline
prof. Ing. Pavel Čičák, PhD. informatika FIIT, STU v Bratislave
Ing. Tomáš Malatinský, MBA elektrotechnika SPIE Elektrovod, a.s. Bratislava
prof. Ing. Mária Bieliková, CSc. informatika FIIT, STU v Bratislave
 
 
Visitor :: Login ::