Vedecká rada FEI TUKE na obdobie od 1.4.2015 do 31.3.2019

Meno Študijný odbor Pracovisko
prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD. - predseda počítačové inžinierstvo FEI TUKE
prof. Ing. Alena Pietriková, CSc. - podpredseda elektrotechológie a materiály FEI TUKE
prof. Ing. Roman Cimbala, PhD. elektroenergetika FEI TUKE
prof. Ing. Ján Šaliga, CSc. elektronika FEI TUKE
Doc. Ing. Ľubomír Beňa, PhD. elektroenergetika FEI TUKE
Dr. h. c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc. telekomunikácie FEI TUKE
prof. Ing. Jaroslav Dudrik, PhD. silnoprúdová elektrotechnika FEI TUKE
prof. Ing. Pavol Fedor, PhD. mechatronika FEI TUKE
doc. Ing. Juraj Gazda, PhD. informatika FEI TUKE
prof. Ing. Jozef Juhár, CSc. telekomunikácie FEI TUKE
doc. RNDr. Marián Klešč, PhD. aplikovaná matematika FEI TUKE
prof. Ing. Dušan Kocur, CSc. elektronika a telekomunikačná technika FEI TUKE
Dr. h. c. prof. Ing. Michal Kolcun, PhD. elektroenergetika FEI TUKE
prof. Ing. Ján Kollár, CSc. informatika FEI TUKE
prof. Ing. Dobroslav Kováč, CSc. elektrotechnika FEI TUKE
prof. RNDr. Vladimír Lisý, DrSc. fyzika FEI TUKE
prof. Ing. Stanislav Marchevský, CSc. elektronika FEI TUKE
prof. RNDr. Valerie Novitzká, PhD. Informatika FEI TUKE
doc. RNDr. Dušan Olčák, CSc. fyzika FEI TUKE
prof. Ing. Ján Paralič, PhD. hospodárska informatika FEI TUKE
prof. Ing. Daniela Perduková, PhD. mechatronika FEI TUKE
prof. RNDr. Ján Plavka, CSc. aplikovaná informatika FEI TUKE
doc. Ing. Jaroslav Porubän, PhD. informatika FEI TUKE
prof. Ing. Peter Sinčák, CSc. umelá inteligencia FEI TUKE
prof. RNDr. Ján Ziman, CSc. fyzikálne inžinierstvo FEI TUKE
prof. Ing. Iveta Zolotová, CSc. kybernetika FEI TUKE
prof. Ing. Milan Dado, PhD. telekomunikácie EF, ŽU v Žiline
doc. Ing. Ladislav Hluchý, CSc. informatika Ústav informatiky SAV Bratislava
Ing. Vladimír Jacko, PhD., MBA elektrotechnika ZŤS Metalurg , a.s.
prof. Ing. Ľubomír Jahnátek, CSc. elektrotechnika Úrad pre sieťové odvetvia
prof. Ing. Pavol Špánik, PhD. elektrotechnika Elektrotechnická fakulta ŽU v žiline
prof. Dr. Ing. Miloš Oravec informatika FEI, STU v Bratislave
prof. Ing. Pavol Návrat, PhD. informatika FIIT, STU v Bratislave
doc. Ing. Emil Kršák, PhD. aplikovaná Informatika FRI, ŽU v Žiline
Dr. h. c. prof. Ing. Miroslav Líška, CSc. informatika Akadémia ozbroj. síl gen. Milana Rastislava Štefánika Liptovský Mikuláš
prof. Ing. Pavel Čičák, PhD. informatika FIIT, STU v Bratislave
prof. Ing. Mária Bieliková, PhD. informatika FIIT, STU v Bratislave
prof. Ing. Viktor Smieško, PhD. meranie FEI STU - Rada vysokých škôl SR
prof. Ing. Ján Michalík, PhD. elektrotechnika CVMS Žilina
 
 
Visitor :: Login ::