Študenti so špecifickými potrebami

Poradenstvo a podpora študentov so špecifickými potrebami

 

Technická univerzita v Košiciach poskytuje uchádzačom a študentom so špecifickými potrebami poradenstvo a účinnú podporu pri zabezpečení prístupnosti v rámci prijímacieho konania i počas celého štúdia s cieľom vytvárať rovnaké podmienky a zvýšiť úspešnosť štúdia tejto skupiny študentov. Univerzita ponúka široké spektrum podporných služieb a opatrení, ktoré sú určené najmä študentom so zrakovým, sluchovým a pohybovým postihnutím ako aj so špecifickými poruchami učenia, s chronickým ochorením alebo oslabením, s psychickými poruchami, s narušenou komunikačnou schopnosťou a s kombinovaným postihnutím. Služby sú poskytované bezplatne všetkým študentom, ktorí prešli vyhodnotením špecifickým potrieb v Bezbariérovom centre. 

Kontakt: alena.galajdova@tuke.sk 
telefón: +421 55 602 2377 

Fakultný koordinátor pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami 
doc. Ing. Ľubomír Beňa, PhD. 
Kontakt: lubomir.bena@tuke.sk 
telefón: +421 55 602 2944

 

 

 
 
Visitor :: Login ::