Fakulta elektrotechniky a informatiky
 
 

Študijné programy pre 1. stupeň štúdia - bakalárske štúdium

  • aktuálne pre akademický rok 2018/2019
  • výstupy (informačné listy predmetov, študijné plány) generovateľné z verejného portálu systému MAIS
  • získaný titul - Bc.
  • forma štúdia - denná a externá
  • štandardná dĺžka štúdia - 3 roky v dennej a 4 roky v externej forme
  • platené štúdium len v externej forme 

Akreditované bakalárske študijné programy

Študijný program
Študijný odbor Forma
štúdia
Profil
absolventa
Garantujúce
pracovisko
Leták
Automatizované elektrotechnické systémy Elektrotechnika denná
externá
KEM
Elektroenergetika Elektrotechnika denná KEE
Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov Fyzikálne inžinierstvo denná KF
Hospodárska informatika Hospodárska informatika denná KKUI
Informatika Informatika denná KPI
Inteligentné systémy Kybernetika denná KKUI
Multimediálne komunikačné technológie Telekomunikácie denná KEMT
Počítačové modelovanie Aplikovaná informatika denná KMTI
Počítačové siete Počítačové inžinierstvo denná KEMT
Priemyselná elektrotechnika Elektrotechnika denná KTPE
Automobilová elektronika Elektronika denná KTE
 
 
Visitor :: Login ::