Študijné programy pre 1. stupeň štúdia - bakalárske štúdium

  • aktuálne pre akademický rok 2018/2019
  • výstupy (informačné listy predmetov, študijné plány) generovateľné z verejného portálu systému MAIS
  • získaný titul - Bc.
  • forma štúdia - denná a externá
  • štandardná dĺžka štúdia - 3 roky v dennej a 4 roky v externej forme
  • platené štúdium len v externej forme 

Akreditované bakalárske študijné programy

Študijný program
Študijný odbor Forma
štúdia
Profil
absolventa
Garantujúce
pracovisko
Aplikovaná elektrotechnika Elektrotechnika denná KEM
Automatizované elektrotechnické systémy Elektrotechnika denná
externá
KEM
Automobilová elektronika Elektronika denná KTE
Elektroenergetika Elektrotechnika denná KEE
Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov Fyzikálne inžinierstvo denná KF
Hospodárska informatika Hospodárska informatika denná KKUI
Informatika Informatika denná KPI
Inteligentná elektronika

Elektronika (65% hlavný odbor)

Aplikovaná informatika (35% vedľajší odbor)

denná KTE
Inteligentné systémy Kybernetika denná KKUI
Kyberbezpečnosť Informatika denná KPI
Počítačové modelovanie Aplikovaná informatika denná KMTI
Počítačové siete Počítačové inžinierstvo denná KEMT
Priemyselná elektrotechnika Elektrotechnika denná KTPE
 
 
Visitor :: Login ::