Študijné programy pre 3. stupeň štúdia - doktorandské štúdium

Akreditované doktorandské študijné programy

Študijný program Študijný odbor
Forma štúdia Profil absolventa Garantujúce pracovisko
Elektroenergetika Elektroenergetika denná
externá
KEE
Elektronické systémy a spracovanie signálov Elektronika denná
externá
KEMT
Elektrotechnické systémy
Silnoprúdová elektrotechnika denná
externá
KEM
Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov  Fyzikálne inžinierstvo denná
externá
KF
Hospodárska informatika  
Hospodárska informatika denná
externá
KKUI
Informatika
Informatika denná
externá
KPI
Inteligentná elektronika

5.2.13 elektronika

(hlavný ŠO)

9.2.9 aplikovaná informatika

(vedľ. ŠO)

denná
externá
KTE
Inteligentné systémy
Kybernetika denná
externá
KKUI
Počítačové modelovanie Teoretická informatika denná
externá
KMTI
Počítačové siete Počítačové inžinierstvo denná
externá
KEMT
Priemyselná elektrotechnika Teoretická elektrotechnika denná
externá
KTPE
Technológie v automobilovej elektronike
Elektrotechnológie a materiály denná
externá
KTE

Dobiehajúce študijné programy

Študijný program Študijný odbor
Forma štúdia Profil absolventa Garantujúce pracovisko
Infoelektronika
Elektronika externá KEMT
Kybernetika a informačno-riadiace systémy
Kybernetika externá KKUI
Telekomunikácie
Telekomunikácie externá KEMT
 
 
Visitor :: Login ::