Fakulta elektrotechniky a informatiky
 
 

Študijné programy pre 3. stupeň štúdia - doktorandské štúdium

Akreditované doktorandské študijné programy

Študijný program
(po komplexnej akreditácii 2015)
Študijný odbor
Forma štúdia Profil absolventa Garantujúce pracovisko
Elektroenergetika Elektroenergetika denná
externá
KEE
Elektronické systémy a spracovanie signálov Elektronika denná
externá
KEMT
Elektrotechnické systémy
Silnoprúdová elektrotechnika denná
externá
KEM
Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov  Fyzikálne inžinierstvo denná
externá
KF
Hospodárska informatika  
Hospodárska informatika denná
externá
KKUI
Informatika
Informatika denná
externá
KPI
Inteligentné systémy
Kybernetika denná
externá
KKUI
Multimediálne komunikačné technológie Telekomunikácie denná
externá
KEMT
Počítačové modelovanie Teoretická informatika denná
externá
KMTI
Priemyselná elektrotechnika Teoretická elektrotechnika denná
externá
KTPE
Technológie v automobilovej elektronike
Elektrotechnológie a materiály denná
externá
KTE

Dobiehajúce študijné programy

Študijný program
(dobiehajúce)
Študijný odbor
Forma štúdia Profil absolventa Garantujúce pracovisko
Mechatronické systémy Mechatronika externá KEM
Infoelektronika
Elektronika externá KEMT
Kybernetika a informačno-riadiace systémy
Kybernetika externá KKUI
Progresívne materiály a technológie v automobilovej elektronike
Elektrotechnológie a materiály externá KTE / KF
Telekomunikácie
Telekomunikácie externá KEMT
Umelá inteligencia
Umelá inteligencia externá KKUI
 
 
Visitor :: Login ::