Dodatočná výzva pre mobilitu študentov TUKE v LS 2018/2019

6.9.2018

 

Úsek pre zahraničné vzťahy TUKE vypisuje dodatočnú výzvu na predkladanie prihlášok pre študentov, záujemcov o Erasmus+ študijný pobyt v LS akademického roka 2018/19. Prihlášky je možné odovzdávať fakultným koordinátorom do 1.10.2018.

   

Postup pri podávaní prihlášky na študentskú mobilitu Erasmus+ za účelom štúdia:

  1. Výber inštitúcie, na ktorej chce študent absolvovať študentskú mobilitu
    – študent si vyberá partnerskú školu zo zoznamu platných partnerských zmlúv príslušnej fakulty a prihliada na oblasti uvedené pri jednotlivých školách. Pri výbere partnerskej inštitúcie sa môžete poradiť s fakultným koordinátorom programu ERASMUS+.V prípade podávania prihlášky v rámci dodatočného výberu študentov je potrebné s fakultným koordinátorom prekonzultovať aj voľné kapacity na jednotlivých partnerských školách.
  2. Vyplnenie prihlášky študenta na študentskú mobilitu Erasmus+ za účelom štúdia – prihlášku spolu so všetkými prílohami je potrebné odovzdať v stanovenom termíne fakultnému koordinátorovi.
  3. Po úspešnom výbere prihláseného študenta jeho fakultou, bude študent kontaktovaný Erasmus+ koordinátorom ohľadne stretnutia pre vybraných študentov, kde dostane inštrukcie k ďalšiemu postupu.
  
  

Viac informácií môžete nájsť TU.

  

  

 

Výber študentov ERASMUS+ 2018/2019

Erasmus+ výzva pre mobility študentov

1.3.2018

 

Erasmus+ výzva pre mobility študentov za účelom štúdia do krajín EÚ v akademickom roku 2018/2019 a stáže počas letných mesiacov 2018. Viac info: 

https://erasmus.tuke.sk/eu/pre-studentov/odchadzajuci-studenti/

  

  

 

Nová výzva pre študentské mobility Erasmus+

8.3.2017

Deadline: 28.3.2017
Záujemcovia sa môžu informovať na Oddelení zahraničných vzťahov FEI u Ing. Kataríny Tomkovej.

Viac informácií nájdete tu.

  

  

Erasmus+ výzva pre mobilitu zamestnancov TUKE

11.9.2018

 

Úsek pre zahraničné vzťahy TUKE vypisuje výzvu na predkladanie prihlášok pre učiteľov a pracovníkov TUKE na Erasmus+ mobility pre akademický rok 2018/2019. Záujemcovia majú možnosť odovzdať vyplnenú prihlášku s požadovanou prílohou do 26.9.2018 fakultným koordinátorom programu.

K prihláške za účelom výučby je potrebné priložiť program výučby (staff mobility agreement – teaching) podpísaný žiadateľom, prijímajúcou ako aj vysielajúcou inštitúciou.

K prihláške za účelom školenia je potrebné priložiť pracovný plán (staff mobility agreement – training) podpísaný žiadateľom, prijímajúcou ako aj vysielajúcou inštitúciou.

Výber účastníkov mobility bude realizovaný na základe poradia po vyhodnotení prihlášky žiadateľa na základe platných kritérií (kritériá sú uvedené TU).

Podporované aktivity:

Mobilita učiteľov za účelom výučby na partnerskej VŠ /min. 8 vyučovacích hodín; 2-5 dní/,

Mobilita pracovníkov VŠ do podnikov za účelom školenia – výmeny teoretických a praktických skúseností /2-5 dní/,

Mobilita administratívnych, nepedagogických a pedagogických pracovníkov VŠ na zahraničnú VŠ za účelom školenia – zvýšenia svojich pracovných kvalít /2-5 dní/.

Zoznam partnerských univerzít podľa fakúlt je zverejnený na web stránke https://erasmus.tuke.sk/eu/partnerske-institucie/
Pre mobilitu do podnikov sa nevyžaduje podpis bilaterálnej dohody.

Z prostriedkov programu Erasmus+ bude možné realizovať mobilitu v maximálnej dĺžke 5 pracovných dní, pondelok až piatok.

 

Výber záujemcov o stáž v akad. roku 2018/2019

Erasmus+

11.03.2016, 13.04.2015

ERASMUS+ Študentské mobility za účelom štúdia

Prehľadná mapa zazmluvnených miest pre rok 2017/2018:

  

  

Skúsenosti študentov z Erasmus pobytu vo Fínsku a Estónsku

28.3.2017

Študenti FEI Maroš a Alenka a ich skúsenosti z Erasmus pobytu vo Fínsku a Estónsku (vypočujte si od 12ej minúty v relácii Vyznania z 12.03.2017).

Odkaz na archív s reláciou nájdete tu.

  

  

 
 
Visitor :: Login ::