Rozvrhy pre inžinierske štúdium

 

Rozvrhy hodín na ZS 2016/2017

  • pre prvákov bakalárov sa rozvrhové jednotky a zaradenie do skupín pripravili na Študijnom oddelení FEI a na katedrách.  Informácie o svojich rozvrhoch okrem rozhraniach z MAISu budú mať čoskoro prváci zverejnené aj v off-line grafickom súbore nižšie. Prváci sa v kolách zápisov sami prihlasujú do rozvrhu iba na TVI (miestnosť, čas, disciplína) a na výberové predmety.
  • študenti vyšších ročníkov (aj externisti) sa sami zapisujú do rozvrhových položiek (miesnosť a čas) v kolách zápisov na všetky predmety (aj na opakované zápisy prváckych a druháckych predmetov).
    Rozvrhové jednotky sú zverejňované:
  • v rozhraní Študent pod vlastným jedinečným loginom TUKE - vždy aktuálny stav databázy,
  • v rozhraní Pedagóg pod vlastným jedinečným loginom TUKE - vždy aktuálny stav databázy.
  • na http://maisportal.tuke.sk výberom rozvrhu podľa programu, miestnosti, učiteľa alebo predmetu. Údaje na portáli sú ale aktualizované z Maisu iba po určitých časových intervaloch, t.j. zobrazený stav na portáli sa nemusí rovnať skutočne aktuálnemu stavu databázy v Maise v užívateľských rozhraniach.

Off-line grafický pohľad

Rozvrhy hodín pre inžinierske externé štúdium na zimný semester 2016/2017 (off-line grafický pohľad)

Rozvrh Poznámka Posledná zmena
2. ročník - externé štúdium   15.09.2016  09:00
 
 
Visitor :: Login ::