Ponúkané študijné programy

Ponúkané študijné programy pre 1. stupeň štúdia - bakalárske štúdium

 • pre akademický rok 2019/2020
 • výstupy (informačné listy predmetov, študijné plány) generovateľné z verejného portálu systému MAIS
 • získaný titul - Bc.
 • forma štúdia - denná
 • štandardná dĺžka štúdia - 3 roky v dennej forme

  

  

Akreditované bakalárske študijné programy

Študijný program
Študijný odbor Forma Profil absolventa Garantujúce pracovisko
Aplikovaná elektrotechnika Elektrotechnika denná KEM
Automatizované Elektrotechnické systémy Elektrotechnika denná KEM
Automobilová elektronika Elektronika denná KTE
Elektroenergetika Elektrotechnika denná KEE
Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov Fyzikálne inžinierstvo denná KF
Hospodárska informatika Hospodárska informatika denná KKUI
Informatika Informatika denná KPI
Inteligentná elektronika Elektronika (65 % hlavný odbor), Aplikovaná informatika (35 % vedľajší odbor) denná KTE
Inteligentné systémy Kybernetika denná KKUI
Kyberbezpečnosť Informatika denná KPI
Počítačové modelovanie  Aplikovaná informatika denná KMTI
Počítačové siete
Počítačové inžinierstvo denná KEMT
Priemyselná elektrotechnika Elektrotechnika denná KTPE

  

  

Ponúkané študijné programy pre 2. stupeň štúdia - inžinierske štúdium

 • pre akademický rok 2019/2020
 • výstupy (informačné listy predmetov, študijné plány) generovateľné vo verejnom portáli zo systému MAIS
 • získaný titul - Ing.
 • forma štúdia - denná
 • štandardná dĺžka štúdia - 2 roky v dennej forme

  

  

Akreditované inžinierske študijné programy

Študijný program
Študijný odbor Forma Profil absolventa Garantujúce pracovisko
Automobilová elektronika Elektronika denná KTE
Elektroenergetika Elektrotechnika denná KEE
Elektrotechnické systémy Elektrotechnika denná KEM
Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov Fyzikálne inžinierstvo denná KF
Hospodárska informatika Hospodárska informatika denná KKUI
Informatika Informatika denná KPI
Inteligentné systémy Kybernetika denná KKUI
Počítačové siete Počítačové inžinierstvo denná KEMT
Počítačové modelovanie  Aplikovaná informatika denná KMTI
Priemyselná elektrotechnika Elektrotechnika denná KTPE

Ponúkané študijné programy pre 3. stupeň štúdia - doktorandské štúdium

 • pre akademický rok 2018/2019
 • výstupy (informačné listy predmetov, študijné plány) generovateľné z verejného portálu systému MAIS
 • získaný titul - PhD.
 • forma štúdia - denná a externá
 • metóda prezenčná
 • štandardná dĺžka štúdia 4 roky v dennej forme a 5 rokov externej forme
 • platené štúdium v externej  forme: 900 Eur/rok

Akreditované doktorandské študijné programy

Študijný program Študijný odbor
Forma štúdia Profil absolventa Garantujúce pracovisko
Elektroenergetika Elektroenergetika denná
externá
KEE
Elektronické systémy a spracovanie signálov Elektronika denná
externá
KEMT
Elektrotechnické systémy
Silnoprúdová elektrotechnika denná
externá
KEM
Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov  Fyzikálne inžinierstvo denná
externá
KF
Hospodárska informatika  
Hospodárska informatika denná
externá
KKUI
Informatika
Informatika denná
externá
KPI
Inteligentná elektronika

5.2.13 elektronika

(hlavný ŠO)

9.2.9 aplikovaná informatika

(vedľ. ŠO)

denná
externá
KTE
Inteligentné systémy
Kybernetika denná
externá
KKUI
Počítačové modelovanie Teoretická informatika denná
externá
KMTI
Počítačové siete Počítačové inžinierstvo denná
externá
KEMT
Priemyselná elektrotechnika Teoretická elektrotechnika denná
externá
KTPE
Technológie v automobilovej elektronike
Elektrotechnológie a materiály denná
externá
KTE
 
 
Visitor :: Login ::