Fakulta elektrotechniky a informatiky
 
 

Ponúkané študijné programy

Ponúkané študijné programy pre 1. stupeň štúdia - bakalárske štúdium

 • pre akademický rok 2017/2018
 • výstupy (informačné listy predmetov, študijné plány) generovateľné z verejného portálu systému MAIS
 • získaný titul - Bc.
 • forma štúdia - denná a externá
 • štandardná dĺžka štúdia - 3 roky v dennej a 4 roky v externej forme
 • platené štúdium len v externej forme

Akreditované bakalárske študijné programy

Študijný program
Študijný odbor Forma štúdia Profil
absolventa
Garantujúce
pracovisko
Leták     Uplatnenie
absolventov
Automatizované elektrotechnické systémy
(externá forma 600 EUR za rok)
Kombinácia odborov elektrotechnika ako hlavného a automatizácia ako vedľajšieho denná
externá
KEM
Elektroenergetika

Elektrotechnika denná KEE
Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov

Fyzikálne inžinierstvo denná KF
Hospodárska informatika Hospodárska informatika denná KKUI
Informatika

Informatika denná KPI
Inteligentné systémy Kybernetika denná KKUI
Počítačové modelovanie

Aplikovaná informatika denná KMTI
Počítačové siete Počítačové inžinierstvo denná KEMT
Priemyselná elektrotechnika

Elektrotechnika denná KTPE

Automobilová elektronika 

Elektronika denná KTE

Ponúkané študijné programy pre 2. stupeň štúdia - inžinierske štúdium

 • pre akademický rok 2017/2018
 • výstupy (informačné listy predmetov, študijné plány) generovateľné vo verejnom portáli zo systému MAIS
 • získaný titul - Ing.
 • forma štúdia - denná a externá
 • štandardná dĺžka štúdia - 2 roky v dennej a 3 roky v externej forme
 • platené štúdium len v externej forme

Akreditované inžinierske študijné programy

Študijný program
(po komplexnej akreditícii)
Študijný odbor Forma Profil absolventa Garantujúce pracovisko
Elektroenergetika Elektrotechnika denná KEE
Elektrotechnické systémy Elektrotechnika denná
externá
KEM
Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov Fyzikálne inžinierstvo denná KF
Hospodárska informatika Hospodárska informatika denná KKUI
Informatika Informatika denná KPI
Inteligentné systémy Kybernetika denná KKUI
Multimediálne komunikčné technológie Telekomunikácie denná KEMT
Počítačové modelovanie  Aplikovaná informatika denná KMTI
Priemyselná elektrotechnika Elektrotechnika denná KTPE
Smartelektronika Elektronika denná KEMT
Technológie v automobilovej elektronike Elektronika denná KTE

Ponúkané študijné programy pre 3. stupeň štúdia - doktorandské štúdium

 • pre akademický rok 2017/2018
 • výstupy (informačné listy predmetov, študijné plány) generovateľné z verejného portálu systému MAIS
 • získaný titul - PhD.
 • forma štúdia - denná a externá
 • metóda prezenčná
 • štandardná dĺžka štúdia 4 roky v dennej forme a 5 rokov externej forme
 • platené štúdium v externej  forme: 900 Eur/rok

Akreditované doktorandské študijné programy

Študijný program
(po komplexnej akreditácii 2015)
Študijný odbor
Forma štúdia Profil absolventa Garantujúce pracovisko
Elektroenergetika Elektroenergetika denná
externá
KEE
Elektronické systémy a spracovanie signálov Elektronika denná
externá
KEMT
Elektrotechnické systémy
Silnoprúdová elektrotechnika denná
externá
KEM
Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov  Fyzikálne inžinierstvo denná
externá
KF
Hospodárska informatika  
Hospodárska informatika denná
externá
KKUI
Informatika
Informatika denná
externá
KPI
Inteligentné systémy
Kybernetika denná
externá
KKUI
Multimediálne komunikačné technológie Telekomunikácie denná
externá
KEMT
Počítačové modelovanie Teoretická informatika denná
externá
KMTI
Priemyselná elektrotechnika Teoretická elektrotechnika denná
externá
KTPE
Technológie v automobilovej elektronike
Elektrotechnológie a materiály denná
externá
KTE
 
 
Visitor :: Login ::