Fakulta elektrotechniky a informatiky
 
 

Aktuality

 

Nový profesor na FEI TUKE

11.7.2017

Dňa 18.05.2017 si prevzali z rúk prezidenta menovací dekrét noví vysokoškolskí profesori, medzi ktorými bol aj  prof. Ing. Pavol Galajda, CSc. (na obrázku vľavo) z našej FEI TUKE, ktorý bol menovaný za profesora v študijnom odbore „telekomunikácie“.

  

  

Dunajský nadnárodný program 2. výzva

10.5.2017

Dunajský nadnárodný program sa pripravuje na vyhlásenie 2. výzvy na podporu projektov.

Všetky ďalšie potrebné informácie k výzve sú zverejnené na stránke programu: http://www.interreg-danube.eu/calls/calls-for-proposals/second-call-for-proposals

Prezentácie z národných informačných dní k výzve organizovaných Úradom vlády SR v marci a februári 2017 sú zverejnené na stránke: http://www.danube.vlada.gov.sk/druha-vyzva/ 

 

Na stránke http://www.danube.vlada.gov.sk/18706-sk/dokumenty/ je zverejnená Príručka pre žiadateľa a Implementačná príručka v slovenskom jazyku.

  


  

Noví docenti na FEI TUKE

11.4.2017

Dňa 7.4.2017 si na zasadnutí Vedeckej rady TUKE prevzali dekréty o udelení titulu docent (na fotografii zľava):

  

  • doc. Dr. Ing. Bystrík Dolník;
  • doc. Ing. Milan Guzan, PhD.;
  • doc. RNDr. Mária Kladivová, PhD.;
  • doc. Ing. Ján Papaj, PhD.;
  • doc. RNDr. Slavomír Gabáni, PhD.

  

Noví docenti na FEI TUKE

11.7.2017

Dňa 7.7.2017 si na zasadnutí Vedeckej rady TUKE prevzali dekréty o udelení titulu docent (na fotografii zľava):

doc. Dr. Ing. Ján Vaščák, doc. Ing. Ján Molnár, PhD., doc. Ing. Tibor Vince, PhD. Čerstvo menovaný doc. Ing. Jaroslav Džmura, PhD. na obrázku chýba.

  

  

Špičkový tím na FEI

14.03.2016, 19.01.2016

Akreditačná komisia zaradila "Vedeckovýskumný tím pre elektronické systémy", ktorý vznikol na FEI TUKE v oblasti výskumu 15, medzi špičkové vedecké tímy na Slovensku

Názov špičkového tímuSkratka špičkového tímuZloženie špičkového tímu / umeleckej skupinyVysoká škola / fakulta
Vedeckovýskumný tím
pre elektronické
systémy
VEST Ján Šaliga
Roman Cimbala
Miloš Drutarovský
Jaroslav Dudrík
Jana Fortes
Juraj Gazda
Dušan Kocur
Linus Michaeli
Alena Pietriková
Technická univerzita
v Košiciach / Fakulta elektrotechniky
a informatiky

  

Archív starších aktualít

 
 
Visitor :: Login ::