Fakulta elektrotechniky a informatiky
 
 

Obhajoby dizertačných prác

 

Ing. Jana Šťastná

Ing. Martin Miškuf

Ing. Martin Matis

Ing. Jakub Hvizdoš

Ing. Milan Biroš

Ing. Matúš Sulír

Ing. Milan Spišiak

Ing. Tomáš Girašek

Ing. František Rakoci

11.6.2018

21.júna 2018 o 11:00 - Ing. František Rakoci: Videodohľadový systém s využitím optického korelátora

Oprava miesta konania: obhajoba dizertačnej práce sa uskutoční v zasadacej miestnosti na Dekanáte FEI TUKE, 2. posch. A blok, Letná 9, Košice.

 

 

Ing. Miroslava Muchová

Ing. Dávid Solus

11.6.2018

21.júna 2018 o 8:00 - Ing. Dávid Solus: Optický korelátor v systémoch spracovania obrazu a videa

Oprava miesta konania: obhajoba dizertačnej práce sa uskutoční v zasadacej miestnosti na Dekanáte FEI TUKE, 2. posch. A blok, Letná 9, Košice.

 

 

Ing. Matej Bereš

Ing. Katarína Paulovičová

Ing. Michal Kopčík

Archív

Ing. Ján Juhár

Ing. Roman Palitefka

Ing. Martin Vojtek

12.6.2018

27.júna 2018 o 11:00 - Ing. Martin Vojtek: Výskum využitia akumulačných zariadení v elektrizačnej sústave

  Zmena miesta konania: obhajoba dizertačnej práce sa uskutoční v zasadacej miestnosti na Dekanáte FEI TUKE, 2. posch. A blok, Letná 9, Košice.

 

Ing. Matej Oravec

Ing. Martin Mikula

Ing. Tomáš Koctúr

Ing. Ján Čabala

Ing. Michal Sičák

Ing. Michal Kosterec

11.6.2018

27.júna 2018 o 9:30 - Ing. Michal Kosterec: Výskum vplyvu elektromagnetických polí na technické a biologické systémy

Zmena miesta konania: obhajoba dizertačnej práce sa uskutoční v zasadacej miestnosti na Dekanáte FEI TUKE, 2. posch. A blok, Letná 9, Košice.

 

 

Ing. Peter Balog

Ing. Tomáš Ivaniga

11.6.2018

21.júna 2018 o 9:30 - Ing. Tomáš Ivaniga : Ovplyvňovanie nelineárnych javov v pásme C s využitím EDFA ako medzilinkového zosilňovača

Oprava miesta konania: obhajoba dizertačnej práce sa uskutoční v zasadacej miestnosti na Dekanáte FEI TUKE, 2. posch. A blok, Letná 9, Košice.

 

 

Ing. Peter Talian

Ing. Vladimír Hajduk

11.6.2018

19.júna 2018 o 11:45 Ing. Vladimír Hajduk: Nové metódy obrazovej steganografie

 

 

Ing. Martin Lešo

22.5.2018

18.júna 2018 o 11:00 - Ing. Matej Lešo: Fuzzy riadenie DC-CD meniča

 

 

Ing. Ladislav Nyulászi

 
 
Visitor :: Login ::