• PRE ŠTUDENTOV
    • 1. stupeň - bakalárske
    • 2. stupeň - inžinierske
    • 3. stupeň - doktorandské
banner

/uploads/ic/tq/ictqvDFFiCl_gf0ARSvgSA/logo-tuke.png Deň otvorených dverí TUKE - 11.11.2014
30.10.2014

/uploads/hl/Gf/hlGf455vtNJZresLcZustg/logo-vw.png Pozvánka na prednášku spoločnosti Volkswagen Slovakia a.s. pod názvom:"Faktory úspechu veľkosériovej výroby vo Volkswagen Slovakia", ktorá sa uskutoční 04.11.2014 o 10:00 - 11:30 hod. v novootvorenej posluchárni Aula Volkswagen Slovakia (bývalá Aula Fyziky).
30.10.2014

/uploads/zV/4D/zV4DQP9WwrgrqViRTLZDGQ/logo-nadacia-tb.png Grantový program E-Talent pre študentov vybraných fakúlt s informatickým výstupom.
29.10.2014

/uploads/MM/yU/MMyUjIGmM2gQEXrVbFMtJA/logo-smarter-planet.png Vedecko-odborný seminár Integration of Enterprise Application Systems - IBM view, dňa 30.10.2014 o 8:40 v L4.
29.10.2014

/uploads/ZV/fl/ZVfl4OdGdwA1CWqs-uFZqw/logo-coder-fest.png Si študentom inžinierskeho stupňa štúdia na FEI TUKE? Príď si 29.10. na Jedlíkovu 7 vychutnať neformálnu atmosféru na CODER FEST T-Systems Slovakia.
27.10.2014

/uploads/I1/lL/I1lL3Ducj0aaGM3C5Aoguw/logo-kia.png Spoločnosť Kia Motors Slovakia vyhlásila súťaž Kia Innovation Award 2014. Je to v poradí jej piaty ročník (prvý ročník pre univerzity a vysoké školy) na Slovensku. Súťaž je určená pre študentov univerzít a vysokých škôl, ktorí vypracujú projekt v oblasti automobilového priemyslu a jeho produktov (celkovo 5 oblastí). Viac informácii o súťaži si môžete vyžiadať tu.
23.10.2014

/uploads/Ei/Mj/EiMj04XmQPZH0G-kJlbC8A/lepsie-skoly-logo.png Zapoj sa do prieskumu medzi absolventmi vysokých škôl, vrátane absolventov bakalárskeho stupňa štúdia a získaj možnosť vyhrať notebook MacBookAir 13" a tri tablety Apple iPad Mini 16 GB! Prieskum je zameraný na hodnotenie pripravenosti pre prechod zo školy do praxe.
22.10.2014

/uploads/kT/nm/kTnmMTRTIrRz8RCbqShmNQ/logo-jci.png Junior Chamber International pod záštitou prezidenta SR s podporou
Slovenskej rektorskej konferencie a s odbornou garanciou Slovenskej akadémie vied vyhlasuje ďalší ročník súťaže Študentská osobnosť Slovenska. Bližšie informácie na www.studentskaosobnost.sk. Termín podania prihlášok je do 14. 11. 2014.
20.10.2014

/uploads/CF/VA/CFVACQhg4npkZVJynGSVAA/logofei-90x90.png Vyhlásenie volieb do Akademického senátu FEI TU v Košiciach pre nasledujúce obdobie 2014-2018
Uznesením č. 77/15/2014 zo dňa 18.9.2014 akademický senát vyhlasuje voľby do Akademického senátu FEI TU v Košiciach na deň 9.10.2014.

/uploads/gD/SQ/gDSQeEW0CGhEhvOxosteSA/na_komin.png V dňoch 3.-4. októbra 2014 sa v rámci košického podujatia Biela noc uskutočnila súťaž s názvom „Na komín“.Cieľom súťaže bolo navrhnúť a zostrojiť autonómneho robota schopného vyliezť na komín v areáli CASSOVAR Business Center v Košiciach. Uvedenej súťaže sa zúčastnil tím Katedry elektrotechniky a mechatroniky FEI TUKE (Ing. Milan Biroš, Ing. Milan Lacko, PhD., Ing. Michal Pajkoš, Ing. Viktor Šlapák) s robotom „Molibot“, ktorý v konečnom poradí v Kategórii II (Vysoké školy) obsadil 4. miesto, pričom prihlásených bolo celkovo osem tímov.
09.10.2014

/uploads/Te/hO/TehOv_fWFWrbQlQZRqnk0w/logo-vse.png Si študent 1. ročníka denného inžinierskeho štúdia na niektorom zo silnoprúdových študijných programov FEI TU v Košiciach? Máš dobré študijné výsledky? Získaj štipendium 1050 € na semester!
06.10.2014

/uploads/Pn/03/Pn03H6B0kwTjGHPSJga0lA/talenty-novej-europy.png Nový ročník programu "Talenty Novej Európy" je otvorený
Nadané deti a mladí ľudia, ktorí vynikajú talentom v oblasti umenia, vedy alebo športu, sa už po ôsmykrát môžu prihlásiť do grantového programu Talenty Novej Európy. Program vyhlasuje Stredoeurópska nadácia (CEF) a spoločnosť SLOVNAFT. V tomto roku si najtalentovanejší uchádzači a uchádzačky o grant rozdelia celkovo 66 tisíc eur. Prihlášku treba podať do 22. októbra 2014.

02.10.2014

/uploads/27/Aw/27AwkCHmfWYHOys2JoVAkw/logo-karpatska-nadacia.png Karpatská nadácia otvorila piaty ročník Programu štipendií T-Systems Slovakia.
18.09.2014

/uploads/nU/xU/nUxUTwBzPpdDGUyIPfnE5Q/sba.png Dňa 28.10.2014 (utorok) sa v hoteli Teledom bude konať seminár pre širokú verejnosť s cieľom poskytnúť informácie o možnostiach získania financií pre inovačné aktivity v malých a stredných podnikoch na Slovensku. Akcia je určená aj pre študentov, ktorí majú v budúcnosti snahu založiť si vlastné podnikanie resp. start up.
25.09.2014, 10.09.2014

/uploads/rB/7Q/rB7QF3yz-JtbSoz-35_Bmg/logo_spnz.png Cena prof. Nemessányiho pre rok 2014
Slovenský plynárenský a naftový zväz vyhlásil súťaž "Cena prof. Nemessányiho pre rok 2014" o najlepšiu diplomovú prácu, s cieľom motivovať študentov k aktívnejšiemu prístupu pri riešení problematiky z plynárenského, naftového a ropného priemyslu a príbuzných odvetví.
11.06.2014

/uploads/YO/6i/YO6iOR26xsdikWobI8rN8Q/2014052702.png Grantový program
Už po štvrtý raz je možné získať financie mladým ľuďom vo veku do 26 rokov, ktorí majú výborné študijné výsledky, zúčastňujú sa na olympiádach, súťažiach, angažujú sa v záujmových činnostiach a celkový príjem ich domácnosti nepresahuje sumu 1 000 eur. Záujemcovia môžu o podporu z tohto grantového programu požiadať až do 17. októbra 2014.
27.05.2014

/uploads/rT/U2/rTU2_dMk8O9yGCE0f15ccQ/2014052701.png Cena Jozefa Murgaša
Cena Jozefa Murgaša sa každoročne udeľuje pri príležitosti Svetového dňa telekomunikácií. Cenu udeľuje Slovenská elektrotechnická spoločnosť a Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja. Za rok 2013 bola udelená za diplomovú prácu "Komunikácia ochrán v elektrických staniciach pomocou protokolu IEC 61850" nášmu študentovi Ing. Samuelovi Buckovi.
27.05.2014

/uploads/kg/NU/kgNU3_EErfwWegYodWWz4w/2014051601.jpg Národný projekt
V rámci Národného projektu "Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti", Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť - vysokoškoláci do praxe, je možné sa podieľať na jeho riešení v Slovenských magnezitových závodoch, a.s. Jelšava a v iných podnikoch.
16.05.2014

/uploads/H0/Rp/H0RpLNQ5oMoPqYbEwO444g/2014051602.png Inžinierska cena
Slovenská komora stavebných inžinierov, Slovenský elektrotechnický zväz, Komora elektrotechnikov Slovenska, Slovenský zväz stavebných inžinierov, Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia vyhlasujú 4. ROČNÍK INŽINIERSKEJ CENY za  najlepšiu diplomovú prácu inžinierskeho štúdia v akademickom roku 2013/2014. Jej predmetom je zapojenie fakúlt univerzít na Slovensku do celoštátnej Ceny v oblasti budov a inžinierskych stavieb, technických, technologických a energetických vy bavení stavieb. Bližšie informácie.
16.05.2014


Vyhľadávanie
:


November 2014
PoUtStŠtPi SoNe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30