• PRE ŠTUDENTOV
    • 1. stupeň - bakalárske
    • 2. stupeň - inžinierske
    • 3. stupeň - doktorandské

/uploads/27/Aw/27AwkCHmfWYHOys2JoVAkw/logo-karpatska-nadacia.png Karpatská nadácia otvorila piaty ročník Programu štipendií T-Systems Slovakia.
18.09.2014

/uploads/MO/rE/MOrEGUNNmTBeX8yUp-jDlQ/sba.png Dňa 28.10.2014 v Univerzitnej knižnici TUKE sa bude konať seminár pre širokú verejnosť s cieľom poskytnúť informácie o možnostiach získania financií pre inovačné aktivity v malých a stredných podnikoch na Slovensku. Akcia je určená aj pre študentov, ktorí majú v budúcnosti snahu založiť si vlastné podnikanie resp. start up.
10.09.2014

/uploads/rB/7Q/rB7QF3yz-JtbSoz-35_Bmg/logo_spnz.png Cena prof. Nemessányiho pre rok 2014
Slovenský plynárenský a naftový zväz vyhlásil súťaž "Cena prof. Nemessányiho pre rok 2014" o najlepšiu diplomovú prácu, s cieľom motivovať študentov k aktívnejšiemu prístupu pri riešení problematiky z plynárenského, naftového a ropného priemyslu a príbuzných odvetví.
11.06.2014

/uploads/YO/6i/YO6iOR26xsdikWobI8rN8Q/2014052702.png Grantový program
Už po štvrtý raz je možné získať financie mladým ľuďom vo veku do 26 rokov, ktorí majú výborné študijné výsledky, zúčastňujú sa na olympiádach, súťažiach, angažujú sa v záujmových činnostiach a celkový príjem ich domácnosti nepresahuje sumu 1 000 eur. Záujemcovia môžu o podporu z tohto grantového programu požiadať až do 17. októbra 2014.
27.05.2014

/uploads/rT/U2/rTU2_dMk8O9yGCE0f15ccQ/2014052701.png Cena Jozefa Murgaša
Cena Jozefa Murgaša sa každoročne udeľuje pri príležitosti Svetového dňa telekomunikácií. Cenu udeľuje Slovenská elektrotechnická spoločnosť a Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja. Za rok 2013 bola udelená za diplomovú prácu "Komunikácia ochrán v elektrických staniciach pomocou protokolu IEC 61850" nášmu študentovi Ing. Samuelovi Buckovi.
27.05.2014

/uploads/ce/jx/cejx_u-xEvABu0XQtmH6sw/2014051601.jpg Národný projekt
V rámci Národného projektu "Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti", Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť - vysokoškoláci do praxe, je možné sa podieľať na jeho riešení v Slovenských magnezitových závodoch, a.s. Jelšava. Registrácia.
16.05.2014

/uploads/H0/Rp/H0RpLNQ5oMoPqYbEwO444g/2014051602.png Inžinierska cena
Slovenská komora stavebných inžinierov, Slovenský elektrotechnický zväz, Komora elektrotechnikov Slovenska, Slovenský zväz stavebných inžinierov, Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia vyhlasujú 4. ROČNÍK INŽINIERSKEJ CENY za  najlepšiu diplomovú prácu inžinierskeho štúdia v akademickom roku 2013/2014. Jej predmetom je zapojenie fakúlt univerzít na Slovensku do celoštátnej Ceny v oblasti budov a inžinierskych stavieb, technických, technologických a energetických vy bavení stavieb. Bližšie informácie.
16.05.2014


Vyhľadávanie
:


September 2014
PoUtStŠtPi SoNe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
30