26.11.2021

Zmena spôsobu výučby na FEI TUKE od 29.11.2021 do 17.12.2021V termíne od 29.11.2021 do 17.12.2021, výučba (prednášky a cvičenia) na FEI TUKE bude prebiehať dištančnou formou.Forma realizácie zápočtových písomiek (prezenčne v priestotoch fakulty v režime OTP/dištančne) je na rozhodnutí vyučujúcich.Na základe rozhodnutia Vlády SR, od 25.11.2021 je na území SR vyhlásený núdzový stav a zákaz vychádzania. Zákaz vychádzania sa na základe výnimky č. 15 nevzťahuje na cestu študenta do školy a späť v čase od 5.00 do 20.00 h.Dôrazne odporúčame, aby:

  • študenti mali v prípade kontroly pri sebe študentské preukazy,

  • študenti ubytovaní v Študentských domovoch ostali ubytovaní aj naďalej, keďže je predpoklad, že po ukončení 2-týždňového zákazu vychádzania bude posledný týždeň výučby realizovaný prezenčne.
6.9.2021

Zmena spôsobu výučby na FEI TUKE od 15.11.2021Vzhľadom na skutočnosť, že od 15.11.2021 podľa COVID automatu prechádzajú Košice do III. stupňa ohrozenia - čierna farba, výučba (prednášky a cvičenia) na FEI TUKE bude prebiehať dištančnou formou. Zápočtové písomky všetkých predmetov budú realizované prezenčnou formou v priestoroch fakulty pri dodržaní epidemiologických opatrení.Študentom ubytovaným v študentských domovoch odporúčame, aby ostali aj naďalej ubytovaní, keďže:

  • zápočtové písomky budú realizované prezenčnou formou,
  • predpokladá sa, že približne o dva týždne prejdú Košice opäť do II. stupňa ohrozenia (bordová farba), kedy by sa spôsob výučby vrátil do pôvodnej formy.

 

Archív hlavných aktualít

  

 

   Archív starších aktualít

  

 

 
 
 
 
 
Visitor :: Login ::