Fakulta elektrotechniky a informatiky
 
 
 
 
 
 

Uplatnenie absolventov FEI

30.3.2018

V nasledujúcej tabuľke sú oblasti, v ktorých je najlepšie uplatnenie absolventov v rámci Slovenska. Údaje zverejnilo v ISCP Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Fakulta poskytuje vzdelávanie vo väčšine z nich.

 

FEI TU v Košiciach je uznávanou vzdelávacou inštitúciou, ktorá je žiadaná na trhu práce. Štúdium na fakulte je pre študenta vysokou devízou nielen pre uplatnenie po skončení štúdia, ale dáva široký priestor uplatnenia študentov na trhu práce už počas štúdia.Firmy ponúkajú pre študentov zaujímavé pozície po stránke odbornej aj finančnej. Fakulta bude podporovať ich zapájanie sa do pracovného procesu primeranou formou v záujme obojstranného prínosu. Sú to spoločnosti celoslovenského a medzinárodného významu, medzi ktoré patria:

  • IBM,
  • US Steel Košice,
  • Východoslovenská energetika,
  • ABB,
  • ESET,
  • T-Systems,
  • GlobalLogic Slovakia,
  • ELCOM,
  • Ness Technologies,
  • Fpt Slovakia.

 

Éra robotov prichádza už aj do nemocničného prostredia

1.8.2017

  Robot Pahfinder

        

    

    

Nemocnica Košice – Šaca v spolupráci s Katedrou elektrotechniky a mechatroniky FEI TUKE v Košiciach začala vo svojich priestoroch využívať službu unikátneho robota s názvom Pathfinder. Pilotný projekt automatizácie nemocničnej logistiky možno považovať za prvú aplikáciou robotickej mobilnej technológie v nemocničnom prostredí v Slovenskej Republike, ktorá je súčasne vzorovou ukážkou transferu výsledkov výskumu do praxe.

Hlavnou motiváciou tohto unikátneho projektu je najmä zníženie pracovného zaťaženia zdravotníckeho personálu vyplývajúce z potreby transportu materiálu medzi jednotlivými pracoviskami.

Autorom projektu je kolektív mladých pracovníkov a doktorandov z Katedry elektrotechniky a mechatroniky pod vedením Ing. Jána Bačíka, PhD.

                 

       

             

Delegácia Univerzity v Splite

19.4.2018