6.4.2021

OZNAM - pokračovanie výučby v letnom semestri 2020/2021

V súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou, výučba na FEI TUKE v letnom semestri 2020/2021 prebieha

dištančnou formou do odvolania.Štipendiá na akademický rok 2020/2021

2.11.2020

     

Získaj 1000 EUR len preto, že sa rozhodneš pre FEI!

V akademickom roku 2020/2021 získalo vyše 16 % najlepších študentov FEI TUKE motivačné odborové štipendium vo výške 1000 EUR. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR takto každoročne podporuje študentov, ktorí si vyberú tzv. perspektívny študijný odbor. V rámci študijných odborov na FEI TUKE boli do tejto skupiny zaradené všetky odbory bakalárskeho a inžinierskeho štúdia. Celková čiastka odborového štipendia pre FEI TUKE činí 496 000 EUR.

Navyše, ministerstvo podporilo formou prospechového štipendia študentov FEI TUKE s vynikajúcimi výsledkami v oblasti štúdia, výskumu a vývoja, umeleckej alebo športovej činnosti. Celková čiastka prospechového štipendia 144 000 EUR bola rozdelená medzi viac než 9 % študentov s najlepšími výsledkami.

     

 

Uplatnenie absolventov FEI

19.6.2018

 

Spoločnosť Profesia zostavila už 11. rebríček verejných vysokých škôl a ich fakúlt na základe záujmov zamestnávateľov o životopisy absolventov. Potvrdil sa neustále stúpajúci záujem o našich absolventov a výsledkom je 3. miesto našej fakulty. Na Slovensku je 118 fakúlt vysokých škôl.

 

  

      

   

V nasledujúcej tabuľke sú oblasti, v ktorých je najlepšie uplatnenie absolventov v rámci Slovenska. Údaje zverejnilo v ISCP Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Fakulta poskytuje vzdelávanie vo väčšine z nich.

      

 

  

   

 

 
 
 
 
 
Visitor :: Login ::