Fakulta elektrotechniky a informatiky
 
 
 
 
 
 

Uplatnenie absolventov FEI

19.6.2018

 

Spoločnosť Profesia zostavila už 11. rebríček verejných vysokých škôl a ich fakúlt na základe záujmov zamestnávateľov o životopisy absolventov. Potvrdil sa neustále stúpajúci záujem o našich absolventov a výsledkom je 3. miesto našej fakulty. Na Slovensku je 118 fakúlt vysokých škôl.

 

    

V nasledujúcej tabuľke sú oblasti, v ktorých je najlepšie uplatnenie absolventov v rámci Slovenska. Údaje zverejnilo v ISCP Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Fakulta poskytuje vzdelávanie vo väčšine z nich.

    

 

 

 

Delegácia Univerzity v Splite

19.4.2018