Fakulta elektrotechniky a informatiky
 
 

Aktuality

 

Ocenenie najlepšej študentskej a doktorandskej práce

23.8.2017

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky vyhlasuje druhý ročník súťaže Ocenenie najlepšej študentskej a doktorandskej práce s nadväznosťou na technické normy“ prostredníctvom ktorej sa snaží zvýšiť povedomie o technickej normalizácií na Slovensku.

Poslaním súťaže je umožniť autorom získavať a šíriť nové poznatky v oblasti technickej normalizácie na Slovensku, a tým podporiť ich ďalšie profesijné smerovanie.

 

  

Autorská výstava obrazov Miroslava Mojžiša

22.5.2017

Fakulta elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach, Katedra teoretickej a priemyselnej elektrotechniky FEI TU v Košiciach a Slovenská elektrotechnická spoločnosť pri FEI TU v Košiciach si Vás dovoľujú pozvať na autorkskú výstavu obrazov Miroslava Mojžiša : Elektrotechnika a nebo.

Výstava sa koná pri príležitosti prvých nedožitých narodenín doc. Ing. Vojtecha Šimka, CSc.

Pozvánka      Mapa      Organizácia

    

 

Piknik na TUKE

10.5.2017

Srdečne pozývame všetkých študentov a záujemcov o štúdium na  Piknik na TUKE, ktorý sa uskutoční dňa 11.5.2017.

   

     

PRACE Summer of HPC 2017

16.1.2017

Are you or is someone you know an early-stage postgraduate and late-stage undergraduate student? If so, you are invited to apply for the PRACE Summer of HPC 2017 programme, which will be held in July & August 2017. The programme consists of a training week and two months on placement at top HPC centres around Europe, the programme affords participants the opportunity to learn and share information about PRACE and HPC, and includes accommodation, a stipend, and travel to their HPC centre placement. Please visit  https://summerofhpc.prace-ri.eu for more info.

    

   

Doplňujúce pedagogické štúdium

11.4.2017

Prihlasovanie na doplňujúce štúdium na získanie pedagogickej spôsobilosti na Katedre inžinierskej pedagogiky TUKE

Doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ) rozširuje možnosti profesionálneho uplatnenia absolventov TUKE. Absolventi získavajú pedagogickú spôsobilosť vyučovať profesijné (odborné) predmety, ktorých obsah nadväzuje na ukončené inžinierske štúdium.

Prihlásiť sa môžu študenti v treťom ročníku bakalárskeho štúdia alebo v prvom ročníku inžinierskeho štúdia do 1. júna 2017.

Viac informácií o DPŠ na webstránke Katedry inžinierskej pedagogiky http://www.tuke.sk/kip/.

      

    

Inžinierska cena 2017

5.6.2017

  

    

    

Knovel: súťaž pre študentov vysokých škôl – do 30.4.2017

7.4.2017

Jarná súťaž Engineering Academic Challenge určená študentom vysokých škôl, ktoré majú prístup ku Knovel Library vypukne 27. marca 2017 a potrvá päť týždňov do 30. apríla. Každý pondelok bude zverejnená jedna „výzva“ a do ďalšieho pondelka možno odpovedať.

Otázky sú z piatich interdiscipli­nárnych tematických okruhov:

  • Energy for a Sustainable Future
  • Human Intelligence Meets the Artificial
  • Engineering the Biological World
  • Securing Cyberspace
  • Exploring Space

Podmienkou účasti je predchádzajúca registrácia, či už ste študent, pedagóg alebo knihovník. Podrobnosti o súťaži nájdete v otázkach a odpovediach.

Prajeme veľa zdaru všetkým študentom z českých a slovenských vysokých škôl!

Viac Informácií nájdete tu.

    

    

T-DAY 2017

26.4.2017

Zaregistruj sa do 27.4.017 na T-DAY 2017.

  

Registrácia na stránke: http://www.t-day.sk/

   

   

Arduino Day v KE

4.4.2017

Arduino Day je celosvetovou oslavou narodenín vývojovej dosky Arduino. V priebehu 24 hodín sa po celom svete organizujú rozličné akcie, na ktorých sa stretávajú ľudia zaujímajúci sa o Arduino a zdieľajú svoje skúsenosti alebo sa môžu niečo nové naučiť. U nás sa Arduino Day bude konať už túto stredu, 5. apríla 2017 v Univerzitnej knižnici TUKE od 12:00 hod.

Viac informácií: http://arduinoday.kpi.fei.tuke.sk/

   

   

Archív starších aktualít

    

Archív starších aktualít

      

 
 
Visitor :: Login ::