Aktuality

 

Transformácia manažmentu, 2018 - 2026 PM Metodológie

6.12.2018

2BCognitus je slovenská konzultačná spoločnosť, ktorá viac ako 10 rokov ponúka odbornú pomoc organizáciám a nadnárodným firmám najmä v témach projektového manažmentu http://www.2bcognitus.com/sk/o-nas. 2BCognitus má záujem na tom, aby časť svojich kapacít venovala odovzdávaniu svojich praktických skúsenosti a vedomostí študentom, ale aj ich pedagógom. V roku 2016, 2017 a 2018 uskutočnila prednášku a workshopy Projektové riadenie pre študentov aj na TUKE.

Viac informácií o workshope.

  

KOUČOVACÍ PRÍSTUP v osobnom a pracovnom živote

22.10.2018

 

Slovenská asociácia koučov vás pozýva na workshop s názvom KOUČOVACÍ PRÍSTUP v osobnom a pracovnom živote, ktorý sa uskutoční dňa 24. 10. 2018 v pristoroch Kultúrno-vzdelávacie centrum Vedeckej knižnice. Vstup je voľný, je avšak potrebná registrácia.

Bližšie informácie.

 

O Technickej univerzite v Košiciach sa píše v CERN-e

3.10.2018

Združenie HEPTech so sídlom v CERN-e v Ženeve vydalo tlačovú správu v PRESS RELEASES s názvom AIME on the Mutual Impact of Industry 4.0 and High-Energy Physics 03/2018 o celom priebehu úspešne zorganizovanej medzinárodnej konferencie Academia-Industry Matching Event on the Mutual Impact of Industry 4.0 and High-Energy Physics v spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach. V tlačovej správe sa uvádza, že konferencia Industry4.0 @ HEPTech bola zameraná na prezentáciu komplexných technológií Digitálneho podniku v súlade so stratégiou Industry 4.0, ktorá pokrýva všetky jeho súčasti: kyber.fyzikálne systémy, modelovanie a simuláciu, spôsoby získania a uloženia veľkého objemu dát (Big Data, cloud a grid technológie) a Internet vecí (IoT).

Sumár informácii o konferencii Industry4.0 @ HEPTech Conference Summary Report.
  
  
 
 

SCYR 2018

21.5.2018