Fakulta elektrotechniky a informatiky
 
 

Aktuality

 

Staň sa TÚTOROM stredoškoláka projekt Mini-Erasmus

7.11.2017

 

Staň sa TÚTOROM stredoškoláka projekt Mini-Erasmus – registrácia do 10.11.2017.

Viac informácií dostupných na stránke:

http://futuregenerationeurope.eu/stan-sa-tutorom/

  

  

Ocenenie najlepšej študentskej a doktorandskej práce

23.8.2017

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky vyhlasuje druhý ročník súťaže Ocenenie najlepšej študentskej a doktorandskej práce s nadväznosťou na technické normy“ prostredníctvom ktorej sa snaží zvýšiť povedomie o technickej normalizácií na Slovensku.

Poslaním súťaže je umožniť autorom získavať a šíriť nové poznatky v oblasti technickej normalizácie na Slovensku, a tým podporiť ich ďalšie profesijné smerovanie.

 

  

Stretnutie pedagógov k „Manage It!“ 2BCognitus

7.11.2017

 

Záverečné stretnutie pedagógov k workshopom pre študentov

„Manage It!“ organizovaných spoločnosťou 2BCognitus

Spoločnosť 2BCognitus pozýva na záverečné stretnutie pedagogických zamestnancov, ktorí by mali záujem ďalej sprostredkovať informácie študentom z oblasti projektového riadenia. Pozvaní sú aj všetci úspešní absolventi workshopov Manage It, ktoré sa konali od mája do novembra 2017! Na tomto stretnutí sa bude hovoriť o zaujímavých poznatkoch z priebehu workshopov a výsledkoch práce študentov. Súčasťou bude odovzdávanie certifikátov.

Stretnutie sa uskutoční v priestoroch univerzitnej knižnice TUKE 20. novembra o 16:00h.

     

  

Archív starších aktualít

    

Archív starších aktualít

      

 
 
Visitor :: Login ::