Katedra kybernetiky a umelej inteligencie

Domáca stránka pracoviska: kkui.fei.tuke.sk

Facebook KKUI: https://www.facebook.com/kkuifeitu

Katedra kybernetiky  a umelej inteligencie poskytuje vzdelanie v študijnom programe Inteligentné systémy v odbore Kybernetika a Hospodárska informatika vo všetkých troch stupňoch štúdia. Absolventi sú pripravení pre tvorbu aplikácií základných a tiež pokročilých inteligentných metód a technológií pre praktické použitie v množstve aplikačných informatických oblastí.

Hlavné oblasti výskumu na katedre sú napr. umelá inteligencia, inteligentný priestor, cloudová robotika, inteligentné kybernetické systémy, Internet vecí, dátové vedy, inteligentné metódy a algoritmy pre riadenie a modelovanie zložitých systémov, diagnostiky dynamických systémov, metódy výpočtovej inteligencie v inteligentných agentových systémoch a v aplikáciách, inteligentné systémy pre podporu rozhodovania, objavovanie znalostí, znalostné technológie pre vyhľadávanie informácií vedomostí.

Katedra vznikla v 1964. V roku 1989 po rozdelení Katedry technickej kybernetiky vznikla Katedry kybernetiky a umelej inteligencie. V súčasnosti má organizačne má  3 centrá: Centrum inteligentných technológii, Centrum aplikovanej kybernetiky a centrum hospodárskej informatiky. Katedra je zapojená do mnohých výskumných, vzdelávacích a podnikateľských projektov.

 
 
Visitor :: Login ::