Aktuality

 

Oznam o posunutí odovzdávania Inžinierskych záverečných prác

1.4.2020

Termín odovzdávania Inžinierskych záverečných prác
priamo do Univerzitnej knižnice sa posúva do pondelka 4.5.2020 do 12:00 hod.OZNAM PRE ŠTUDENTOV 2. ROČNÍKA -Ing., ktorí absolvujú
predmet Pracovné a obchodné právo

23.3.2020Všetky potrebné informácie k vypracovaniu testu.OZNAM PRE ŠTUDENTOV 2. ROČNÍKA -Ing., ktorí absolvujú
predmet Pracovné a obchodné právo

16.3.2020

 

V prílohe predkladám osnovu kapitol, ktoré boli odprednášané a iba z tohto okruhu tém budú otázky na teste. Termín včas oznámim, a to v súlade s usmerneniami TUKE o organizácií semestra.

Ďakujem za pochopenie

  

Košice,16.3.2020                                                                                   Mária Girmanová Homzová

 

 

Príloha: osnova prednášok

 

 

Archív starších aktualít

 
 
Visitor :: Login ::