Aktuality

 

Pokyny pre zápis študentov 1. ročníka FEI v ZS 2019/2020 na anglický jazyk

16.9.2019

Zápis začína 13.9.2019.

Zápis je otvorený do 19.9.2019 (štvrtok). Do tohto termínu sa musia všetci slovenskí študenti na FEI zapísať do rozvrhovej jednotky na predmet Anglický jazyk. Zmeny urobené po tomto termíne sa nebudú brať do úvahy.

 

Pri výbere hodín v rozvrhu si:

       - študenti, ktorí maturovali na B1, vyberajú predmet Amp,

       - študenti, ktorí maturovali na B2 alebo C1 vyberajú predmet Ap

v dňoch a časoch, ktoré im vyhovujú podľa rozvrhu a nekolidujú s inými predmetmi.

 

Študenti si PRIORITNE vyberajú rozvrhové jednotky určené pre ich odbory (t.j. paralely), ktoré sú označené výrazmi FEI A, FEI B, FEI C, FEI D a FEI E.

Paralela A: Informatika, prvá časť menného zoznamu podľa abecedného poriadku

Paralela B: Informatika, druhá časť menného zoznamu podľa abecedného poriadku

Paralela C: Informatika, tretia časť menného zoznamu podľa abecedného poriadku,  Počítačové siete

Paralela D: Hospodárska informatika, Inteligentné systémy, Kyberbezpečnosť, Počítačové modelovanie

Paralela E: Automobilová elektronika, Inteligentná  elektronika, Aplikovaná elektrotechnika, Automatizované elektrotechnické systémy, Elektroenergetika, Priemyselná elektrotechnika, Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov

 

Len v prípade, ak v ich paralele už nie je voľná žiadna rozvrhová jednotka, môžu sa zapísať do rozvrhovej jednotky určenej pre inú paralelu.

 

Študenti, ktorí maturovali na úrovni C1, si po predložení maturitného vysvedčenia môžu dohodnúť zmenu výučby s vedúcou Katedry jazykov,

Dr. Evou Kaščákovou, počas prvých dvoch týždňov výučby.

 

Študenti FEI vyšších ročníkov, ktorí opakujú predmet AJ, sa zapíšu na deň a čas, ktorý nekoliduje s ich rozvrhom. Ak nemajú prístup k rozvrhovým jednotkám, navštívia urýchlene tajomníčku KJ TUKE Mgr. Olgu Leškovú.

 

V prípade otázok kontaktujte tajomníčku KJ TUKE Mgr. Olgu Leškovú, olga.leskova@tuke.sk, Vysokoškolská 4, 1. poschodie, miestnosť 132.

 

 

Slávnostné otvorenie akademického roka 2019/2020

15.9.2019

Dňa 23.9.2019 (pondelok) o 11:00 sa v  Aule Maxima uskutoční slávnostné otvorenie akademického roka 2019/2020. Pre študentov 1. ročníka Bc. štúdia je účasť na tomto ceremoniáli povinná, v čase od 10:50 do 12:20 budú mať  prerušenú výučbu.

 

 

Upozornenie pre študentov 1. roč. Bc. štúdia, paralelka B

15.9.2019

Seminár z predmetu Úvod do inžinierstva bude dňa 23.9.2019 v čase 12:00-13:05v AVWS , účasť povinná!!!

 

 

Preukazy študenta ISIC

22.8.2019

Oznamujeme študentom, že nové ISIC karty (študentské preukazy) sú k dispozícii na študijnom oddelení a je možné si ich vyzdvihnúť od 26.08.2019 (pondelok) v čase stránkových hodín.

 

 

Informácie k zápisom na štúdium v akademickom roku 2019/2020

Náhradný termín zápisu zahraničných študentov

8.8.2019

Náhradný termín zápisu zahraničných študentov študujúcich v slovenskom jazyku sa bude konať 27.8. a 28.8.2019 na študijnom oddelení/FEI TUKE v čase úradných hodín.

 

Kolá podávania požiadaviek na zápis predmetov a do rozvrhu na akademický rok 2019/2020

21.5.2019

Pripomíname, že podanie požiadaviek na predmety a zápis do rozvrhu je povinnosťou všetkých (denných aj externých) študentov 1. a 2. stupňa FEI TUKE a to prostredníctvom system MAIS – https://student.tuke.sk/student/home.mais.
Výnimkou sú novoprijatí študenti 1. ročníka bakalárskeho štúdia, ktorí sa prihlasujú iba na výberové predmety a neskôr v septembri v rozvrhoch na Telesnú výchovu I-výber disciplíny a Jazyk anglický. Všetky povinné predmety prvákom bakalárom budú zapísané do plánov na študijnom oddelení.


Termíny kôl pre predmety zabezpečované  FEI TUKE:
1. kolo iba na predmety - 10.06.2019 od 9.00 hod. - 26.07.2019 do 8.30 hod. , výsledky (ne)akceptácií 1. kola 29.07.2019 o 9.00 hod.
2. kolo iba na predmety - 01.08.2019, 10.00 hod. - 19.08.2019, 8.30 hod., výsledky (ne)akceptácií 2. kola 21.08.2019 o 8.30 hod.
3. kolo iba do rozvrhu - 10.09.2019 od 10.00 hod. - 17.09.2019 do 10.00 hod. - iba zimný semester


Rozvrhové jednotky na povinné predmety  pre prvákov bakalárov (okrem TVI) a všetkých externistov sa tvoria na študijnom oddelení, sú pevne dané. Prváci sa neprihlasujú do rozvrhu na povinné predmety, budú prihlásení a zaradení do skupín na ŠO. Prváci sa prihlasujú do rozvrhu iba na TVI (súčasne je to výber disciplíny) a na zapísané výberové predmety.

Všetky ostatné rozvrhové jednotky pre ostatné ročníky sa už pripravujú na garantujúcich katedrách. Postupne sú zverejňované aj pred otvorením kola pre študentov. Vzhľadom na zložitosť tvorby, nie vždy je možné zistiť kolízie, príp. neexistenciu prestávky na obed pre každú kombináciu možností. Prosíme študentov a učiteľov o spoluprácu, aby nahlásili čím skôr zistené kolízie či iné problémy s rozvrhom ešte pred spustením kola pre študentov na príslušné katedry.
Zápisy do rozvrhov budú uzávierkou 2. kola v rozhraní študent zafixované. Žiadame študentov, aby si rozvrh pripravili a urobili včas a dôsledne.

Na študijnom oddelení sa nebudú vykonávať žiadne dohlasovania na predmety a do rozvrhu. Po uzavretí kola rozvrhov je už rozvrh fixný pre študentov. Presun študenta medzi skupinami po uzavretí kola rozvrhu už môžu urobiť iba vyučujúci. Nie je to ale ich povinnosť a nemusia ani povoliť presun. Žiadame študentov, aby si dôsledne dali do poriadku sami predmety a rozvrh cez kolá MAISu.

Otázky alebo problémy je potrebné riešiť osobne alebo elektronicky odosielať iba cez univerzitné študentské mailové adresy (čo najpresnejšie popísané, meno a priezvisko, stupeň, ročník, program, kód predmetu, názov predmetu, systémová chyba MAIS, presný popis ako a kde sa vyskytla ...) a adresovať:


  • K systému MAIS na mais@helpdesk.tuke.sk na ÚVT,
  • K predmetom, plánom a rozvhom katedry (KKUI – anna.bicekova@tuke.sk, KPI – martina.dragosekova@tuke.sk, miroslav.binas@tuke.sk, KEMT – matus.pleva@tuke.sk, stanislav.ondas@tuke.sk, pavol.galajda@tuke.sk, KEM - gabriela.breckova@tuke.sk, peter.bober@tuke.sk, KEE - marek.pavlik@tuke.sk, KMTI - anna.grincova@tuke.sk, jana.petrillova@tuke.sk, KF - zuzana.gibova@tuke.sk, maria.hutnikova@tuke.sk, KTPE - iveta.tomcikova@tuke.sk, tibor.vince@tuke.sk, KTE - lubomir.livovsky@tuke.sk, pavol.cabuk@tuke.sk, KSV, KJ a KTV sú uvedené v rozhraní MAIS na úvodnej stránke pod záložkou Práva.) Telefonický kontakt nájdete na http://info.tuke.sk/telefon/tfzoznam//

 

Stáž v akademickom roku 2019/2020

1.4.2019

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli otvára možnosť absolvovania stáže v akademickom roku 2019/2020. Stáž je určená pre študentov s ukončeným I. stupňom vysokoškolského vzdelania, ktorí majú aktívnu znalosť anglického jazyka, záujem o oblasť vedy, výskumu a inovácii v Európskej únii a nechýba im spoľahlivosť, iniciatíva a chuť učiť sa nové veci.

Dĺžka stáže je od 3 do 6 mesiacov s možným nástupom už od septembra 2019.

Ďalšie informácie.

 

 

Archív starších aktualít

 
 
Visitor :: Login ::