Fakulta elektrotechniky a informatiky
 
 

Aktuality

 

Kolá na zápis do rozvrhu na školský rok 2017/2018

27.4.2017, 12.7.2017

Kolá podávania požiadaviek na zápis predmetov a do rozvrhu na akademický rok 2017/2018

Opakovaný predmet - Numerická matematika, pravdepodobnosť a matematická štatistika bude vyučovaný v ZS 2017/2018

  

                               

                                                  

Zápis do 1. roku štúdia v ak. r. 2017/2018

Ukončenie štúdia a odovzdávanie dokladov pre bakalárske štúdium

Zápis do 1.ročníka bakalárskeho štúdia pre zahraničných študentov

Archív starších aktualít

 
 
Visitor :: Login ::