Fakulta elektrotechniky a informatiky
 
 

Aktuality

 

Úradné hodiny na študijnom oddelení zrušené

17.5.2017

Dňa 19.05.2017 (piatok) budú úradné hodiny na študijnom oddelení z technických príčin zrušené. Ďakujeme za pochopenie.

   

                     

              

Rozhodnutie o prijatí na Bc. štúdium FEI TUKE

3.5.2017

Dekan fakulty sa rozhodol prijať na štúdium do prvého ročníka bakalárskeho stupňa v akademickom roku 2017/2018 všetkých uchádzačov, ktorí si podali prihlášku na FEI TU v Košiciach.

  

                              

                       

Kolá na zápis do rozvrhu na školský rok 2017/2018

27.4.2017

Kolá podávania požiadaviek na zápis predmetov a do rozvrhu na akademický rok 2017/2018

  

                               

                                                  

Štátne skúšky - inžinierske štúdium

Štátne skúšky - bakalárske štúdium

Dekanské voľno 18.4.2017

10.4.2017

Dekan FEI TUKE udeľuje dňa 18.4.2017 (utorok) dekanské voľno pre študentov všetkých stupňov štúdia.

  

  

Projekt Sokratov inštitút – ponuka pre akademický rok 2017/2018

24.3.2017

Technická univerzita vo Zvolene a Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica realizujú od roku 2012 pre nadaných vysokoškolákov a mladých ľudí do 32 rokov rôznych študijných odborov projekt Sokratov inštitút. Jeho cieľom je podpora medziodborovej spolupráce, diskusie s odborníkmi z praxe na rôzne témy, získavanie skúseností a zručností v rôznych oblastiach.

Uzávierka prihlášok je do 30.4.2017.

Viac informácií nájdete tu.

OZNAM PRE ŠTUDENTOV 2. ROČNÍKA -Ing.

9.3.017

OZNAM PRE ŠTUDENTOV 2. ROČNÍKA -Ing., ktorí absolvujú predmet Pracovné a obchodné právo:

Test z predmetu Pracovné a obchodné právo bude sprístupnený na stránke https://moodle.fei.tuke.sk .  Na moodle je potrebné sa prihlásiť pomocou jedinečného loginu a hesla (LDAP) a následne sa prihlásiť do kurzu Pracovné a obchodné právo (PaOP), ktorý sa nachádza v kolónke  EXTERNÉ (KURZY / Externé / PaOP). Prihlasovací kľúč do kurzu je : pravo

Test bude otvorený dňa 15.3.2017 o 10,00 hod.

Čas na vypracovanie testu je 25 min. a každý študent má len jeden pokus (je odporúčané priebežné ukladanie tlačidlom “Uložiť bez odoslania“ , ktoré sa nachádza pod testom, po vypracovaní testu test odoslať tlačidlom “Odoslať všetko a ukončiť“).

 

HESLO DO TESTU: PRAVNIK

Ďalší (náhradný) termín je 22.3.2017 o 10, 00 hod.

 

Pokyny k vypracovaniu testu:

Test obsahuje 2 typy otázok:

 • Otázky s jednou správnou odpoveďou,
 • Otázky s výberom viacerých možností - môže byť jedna správna, resp. viacero správnych ( postačí jedna nesprávna odpoveď a otázka je za 0 bodov).

Počet otázok je 50, každá správna odpoveď je za 2 body.

Prajem Vám úspešné spracovanie testu.

                                                                                                                               JUDr. Mária Girmanová Homzová

Kurz z oblasti projektového riadenia

24.2.2017

Spoločnosť B2Cognitus ponúka študentom TUKE možnosť bezplatného absolvovania kurzu z oblasti projektového riadenia.

Záujemca može získať znalosti z:

Záujem prosím nahlásiť na lubmir.bena@tuke.sk do 1.3.2017.

Zápisy študentov v ak. roku 2016/2017

Kolá na zápis do rozvrhu na letný semester 2016/2017

20.1.2017

Pripomíname, že zápis do rozvrhu je povinnosťou všetkých denných aj externých študentov 1. a 2. stupňa. Výnimkou sú študenti 1. ročníka bakalárskeho štúdia, ktorí sa prihlasujú iba na Telesnú výchovu II. Všetky povinné predmety prvákom bakalárom budú zapísané do plánov na študijnom oddelení. Všetky ostatné rozvrhové jednotky pre ostatné ročníky sa pripravujú na garantujúcich katedrách. Postupne sú zverejňované aj pred otvorením kola pre študentov. Vzhľadom na zložitosť tvorby nie vždy je možné zistiť kolízie, príp. neexistenciu prestávky na obed pre každú kombináciu možností. Prosíme študentov a učiteľov o spoluprácu, aby nahlásili čím skôr zistené kolízie či iné problémy s rozvrhom ešte pred spustením kola pre študentov na príslušné katedry.

Termíny kôl pre predmety zabezpečované FEI, EkF, KSV a KJ TUKE:

6. kolo - 25.01.2017 od 10.00 hod. - 03.02.2017 do 10.00 hod.

Zápisy do rozvrhov budú uzávierkou 6. kola v rozhraní študent zafixované. Žiadame študentov, aby si rozvrh urobili včas a dôsledne. Presun študenta medzi skupinami a celých rozvrhových jednotiek po uzavretí kola rozvrhu nie je povolené ani študentom a ani vyučujúcim.

7. kolo - 07.02.2017 od 10.30 hod. - 17.02.2017 do 10.00 hod. - dohlásenie sa kvôli kolíziám a na opakované predmety a na prípravné kurzy cudzieho jazyka.

Zápis študentov do rozvrhu na TV II - 06.02.2017 od 12.00 hod. do 25.02.2017 22.00 hod.


Otázky alebo problémy je potrebné riešiť osobne alebo elektronicky odosielať iba cez univerzitné študentské mailové adresy (čo najpresnejšie popísané, meno a priezvisko, stupeň, ročník, program, kód predmetu, názov predmetu, systémová chyba Mais, presný popis ako a kde sa vyskytla...) a adresovať:

k systému MAIS na mais@helpdesk.tuke.sk na ÚVT,

k predmetom a plánom a rozvrhom na katedry

 • KKUI-frantisek.babic@tuke.sk,
 • KPI – miroslav.binas@tuke.sk,martina.dragosekova@tuke.sk,
 • KEMT - ludmila.macekova@tuke.sk,pavol.galajda@tuke.sk,
 • KEM - gabriela.breckova@tuke.sk,peter.bober@tuke.sk,
 • KEE –marek.pavlik@tuke.sk,
 • KMTI -monika.molnarova@tuke.sk, anna.grincova@tuke.sk,
 • KF -zuzana.gibova@tuke.sk,maria.hutnikova@tuke.sk,
 • KTPE-iveta.tomcikova@tuke.sk, tibor.vince@tuke.sk,
 • KTE-lubomir.livovsky@tuke.sk,pavol.cabuk@tuke.sk)

KSV, KJ a KTV sú uvedené v rozhraní mais na úvodnej stránke pod
záložkou Práva, k legislatíve na Študijné oddelenie FEI.

Štipendiá francúzskej vlády na akademický rok 2017/2018

17.1.2016

Aktuálna ponuka štipendií francúzskej vlády na akademický rok 2017/2018 pre študentov všetkých študijných odborov, bližšie informácie nájdete tu.

Uzávierka na žiadosti o štipendium je 28. február 2017. Požaduje sa znalosť francúzskeho alebo anglického jazyka na úrovni B2.

Kolá zápisu predmetov 2016/17

24.06.2016, 16.06.2016

Kolá podávania požiadaviek na zápis predmetov a do rozvrhu na akademický rok 2016/2017
Update: Opakovaný predmet Fyzika II. bude vyučovaný v ZS 2016/2017.

Archív starších aktualít

 
 
Visitor :: Login ::