Mobility

 

Študenti denného štúdia majú možnosť študovať v príslušnom akademickom roku na zahraničnej univerzite v rámci programov uverejnených na stránke Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu - SAAIC, alebo programov uverejnených na stránke Slovenskej akademickej informačnej agentúry - SAIA.

Štúdium v zahraničí:

Erasmus+

11.03.2016, 13.04.2015

ERASMUS+ Študentské mobility za účelom štúdia

Prehľadná mapa zazmluvnených miest pre rok 2017/2018:

  

  

 
 
Visitor :: Login ::