Podmienky prijatia na akademický rok 2020/2021

 

Plánované počty, termíny, poplatky, prihlášky, návratky, a pod.

        

   Ponúkané študijné programy

                                                                                                               

  

Hodnotiace kritériá

       
  • Odporúčame záujemcom o štúdium na FEI TUKE sústrediť sa na matematiku a prihlásiť sa a zúčasniť sa externej časti maturitnej skúšky z matematiky pre získanie bonusu pri hodnotení v poradovníku.

  

  

 
 
Visitor :: Login ::