Fakulta elektrotechniky a informatiky
 
 

Ponuky zamestnania

 

CCT s.r.o. Prešov

1.2.2018

CCT s.r.o. Prešov, Jesenná 1, prijmeme do pracovného pomeru:
    - programátora PLC systémov,
    - projektanta automatizovaných systémov riadenia.


Absolventom 4. a 5. ročníkov ponúkame možnosť poskytnutia štipendia počas
štúdia.


Bližšie informácie pri osobnom pohovore.
Kontakt: Ing. Emil Liba , konateľ
Tel. číslo: 0905 647 339
Email: liba@cct.sk

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR

11.5.2017

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky ako ústredný orgán štátnej správy pre oblasť technickej normalizácie, metrológie, kvality, posudzovania zhody a akreditácie orgánov posudzovania zhody v súčasnosti vytvára podmienky pre uplatnenie absolventov vysokých škôl.

 
Bližšie informácie.

Archív pracovných ponúk

         

Staršie pracovné ponuky

  

 
 
Visitor :: Login ::