Virtuálny Deň otvorených dverí SAIA, n. o.,

27.9.2022Virtuálny Deň otvorených dverí SAIA, n. o., sa uskutoční v stredu, 28. septembra 2022 od 9:30 do 14:00 hod., počas ktorého budú sprostredkované informácie o výskumných a študijných pobytoch v zahraničí, spojených so štipendiami a cestovnými grantmi.

Link na pripojenie: https://us02web.zoom.us/j/87985270502 Program:

9:30h - Predstavenie SAIA
9:40h - Akademické mobility - štipendiá na základe bilaterálnych medzivládnych dohôd a ponúk zahraničných vlád - štipendiá do európskych krajín i krajín mimo Európy
10:00h - Akcia Rakúsko – Slovensko - štipendiá do Rakúska
10:30h - Národný štipendijný program SR - štipendiá do všetkých krajín sveta
11:00h - CEEPUS - štipendiá do strednej, východnej a juhovýchodnej Európy
11.30h - EURAXESS - kariérne poradenstvo
12.00h - 14.00h - Pýtajte sa nás (v diskusných miestnostiach)

9.8.2022

Cena ministra zahraničných vecí Japonska pre rok 2022
Dňa 4. augusta Ministerstvo zahraničných vecí Japonska zverejnilo zoznam ocenených Cenou ministra zahraničných vecí pre rok 2022.

Za dlhoročné prehlbovanie vzájomného porozumenia medzi Japonskom a Slovenskou republikou získal v tomto roku ocenenie aj prof. Ing. Peter Sinčák, CSc., vedúci katedry kybernetiky a umelej inteligencie na Technickej univerzite v Košiciach
Cena ministra zahraničných vecí Japonska sa udeľuje jednotlivcom alebo skupinám, ktorí svojimi mimoriadnymi aktivitami na medzinárodnom poli výrazne prispievajú k prehlbovaniu priateľských vzťahov medzi Japonskom a cudzími krajinami. Zámerom tohto ocenenia je tiež zvýšiť povedomie japonskej verejnosti o týchto záslužných aktivitách a prejaviť tak podporu a vďaku oceneným za ich úsilie.

K udelenému oceneniu srdečne blahoželáme!


Promócie FEI TUKE v akad. roku 2021/2022

Archív hlavných aktualít

  

 

   Archív starších aktualít

  

 

 
 
 
 
 
Visitor :: Login ::