Ekonomické oddelenie

Zabezpečuje agendu rozpočtu fakulty, platobný styk s bankou a agendu podnikateľskej činnosti.

Mgr. Jana Gavrecká - poverená vedúca oddelenia
E-mail: jana.gavrecká@tuke.sk
Tel.: 602 klapka 2204
č. dv.: 240
- odborne a metodicky usmerňuje chod ekonomickej agendy, zabezpečuje agendu práce a miezd
Ing. Lenka Topolčanská- referentka
E-mail: lenka.topolcanska@tuke.sk
Tel.: 602 klapka 2593
č. dv.: 241
- zabezpečuje  agendu podnikateľskej činnosti  a styk so Štátnou pokladnicou
Adriana Kandrová - referentka
E-mail: adriana.kandrova@tuke.sk
Tel.: 602 klapka ----
č. dv.: 241
- zabezpečuje agendu spracovania faktúr a sledovania čerpania rozpočtu v IS SAP

Bc. Matej Kostráb
E-mail: matej.kostrab@tuke.sk
Tel.: 602 klapka 2041
č.dv. : 214
- zabezpečuje agendu evidencie faktúr, majetku a zásobovania fakulty

Ing. Katarína Tomková - referentka
E-mail: Katarina.Tomkova@tuke.sk
Tel.: 602 klapka 2019
č. dv.: 216 A
- zabezpečuje agendu cestovných príkazov a zahraničných študentov ERASMUS
Ing. Daniela Borščová - referentka
E-mail: daniela.borscova@tuke.sk
Tel.: 602 klapka 2316, 2028
č. dv.: 216 A
- zabezpečuje agendu zahraničných študentov-samoplatcov, verejného obstarávania a pokladňu FEI     


Otváracie hodiny
Pondelok 10:00 - 12:00
Utorok 10:00 - 12:00
Streda 10:00 - 12:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 10:00 - 12:00
 
 
 
 
 
Visitor :: Login ::