Sekretariát

Zabezpečuje administratívnu a správnu agendu dekana a tajomníčky FEI.

Kontakt

Ing. Štefánia Galliková
E-mail: stefania.gallikova@tuke.sk
Tel.: 602 klapka 2221
č. dv.: 238

 
 
 
 
 
Visitor :: Login ::