Referát pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium

Spracováva agendu pre vedecko-výskumnú činnosť na FEI a tiež zabezpečuje kompletnú agendu pre doktorandské štúdium.

 

Adresa

Referát pre VaV činnosť a doktorandské štúdium
Letná 1/9
042 00 Košice-Sever

Hlavná budova, blok A, 2. poschodie, č. dverí 215
Telefón: 055/602 22 66
Fax: 055/63 301 15

 

Úradné hodiny

PONDELOK: 09:30 - 11:30
UTOROK: 09:30 - 11:30
STREDA: 09:30 - 11:30
ŠTVRTOK: NESTRÁNKOVÝ DEŇ
PIATOK: 09:30 - 11:30

Kontakt

Ing. Ivana Olšiaková - referentka
E-mail: ivana.olsiakova@tuke.sk
Tel.: 055 / 602 2266
č. dv.: 215, blok A
 
 
 
 
 
Visitor :: Login ::