Referát zahraničných stykov

Ing. Katarína Tomková - referentka
E-mail: Katarina.Tomkova@tuke.sk
Tel.: 602 klapka 2019
č. dv.: 216 A
- zabezpečuje agendu zahraničných študentov v rámci programu ERASMUS
Ing. Danka Sochová Čolláková - referentka
E-mail: danka.sochova.collakova@tuke.sk
Tel.: 602 klapka 2316, 2028
č. dv.: 216 A
- zabezpečuje agendu zahraničných študentov-samoplatcov, verejného obstarávania a pokladňu FEI 
  


 
 
 
 
 
Visitor :: Login ::