Vedecká rada FEI TUKE na obdobie od 1.4.2019 do 31.3.2023Meno Pracovisko
prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD. - predseda FEI TUKE
prof. Ing. Alena Pietriková, CSc. - podpredseda FEI TUKE
prof. Ing. Roman Cimbala, PhD. FEI TUKE
prof. Ing. Ján Šaliga, PhD.
FEI TUKE
doc. Ing. Ľubomír Beňa, PhD. FEI TUKE
Dr. h. c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc. FEI TUKE
doc. Ing. František Babič, PhD. FEI TUKE
doc. Ing. Mária Gamcová, PhD. FEI TUKE
prof. Ing. Jozef Juhár, CSc. FEI TUKE
Dr. h. c. prof. Ing. Michal Kolcun, PhD. FEI TUKE
prof. Ing. Dobroslav Kováč, CSc. FEI TUKE
prof. Ing. Daniela Perduková, PhD. FEI TUKE
prof. RNDr. Ján Plavka, CSc. FEI TUKE
prof. Ing. Jaroslav Porubän, PhD. FEI TUKE
prof. Ing. Peter Sinčák, CSc. FEI TUKE
prof. RNDr. Ján Ziman, CSc. FEI TUKE
prof. RNDr. Jana Tóthová, PhD. FEI TUKE
prof. Ing. Peter Drotár, PhD. FEI TUKE
doc. Ing. Ladislav Hluchý, CSc. Ústav informatiky SAV Bratislava
prof. Ing. Pavol Špánik, PhD. FEIT ŽU v Žiline
prof. Dr. Ing. Miloš Oravec FEI, STU v Bratislave
Ing. Martin Džbor, PhD. T-Systems Slovakia
prof. Ing. Emil Kršák, PhD. FRI, ŽU v Žiline
prof. Ing. Pavel Čičák, PhD. FIIT, STU v Bratislave
Ing. Tomáš Malatinský, MBA SPIE Elektrovod, a.s. Bratislava
prof. Ing. Mária Bieliková, CSc. KInIT Bratislava
prof  Ing. Ivan Kotuliak, PhD. FIIT STU v Bratislave
 
 
 
 
 
Visitor :: Login ::