Študentský život

 

Záujmová činnosť študentov

FEI TU v Košiciach je známa priestorom, ktorý poskytuje na aktivity študentov v rámci voľného času.

Študentská rada, ktorá pôsobí na pôde Študentského domova na Jedlíkovej 9, je zastrešujúcou organizáciou pre rôzne záujmové kluby.

Študenti majú možnosť priamo sa podieľať na činnosti v kluboch, napríklad: Študentská televízia, Internátne rozhlasové štúdio Rádio 9 a Počítačový klub.

Členmi klubov sa môžu stať všetci študenti FEI TU v Košiciach.

K tradičným aktivitám študentov fakulty patrí organizácia plesu, akcií známych ako PubQuiz, Gaming Night, J9 Cup, CoderFest a mnoho iných.

Taktiež sa môžete zúčastniť rôznych športových aktivít, pre ktoré v telocvičniach študentského domova a v jeho okolí existujú veľmi dobré podmienky.

Študenské aktivity

Študentské organizácie

 
 
 
 
 
Visitor :: Login ::