Študentský život

 

Záujmová činnosť študentov

FEI TU v Košiciach je známa priestorom, ktorý poskytuje na aktivity študentov v rámci voľného času. Študentská rada, ktorá pôsobí na pôde Študentského domova na Jedlíkovej 9, je zastrešujúcou organizáciou pre rôzne záujmové kluby. Študenti majú možnosť priamo sa podieľať na činnosti v kluboch ako sú napríklad: Internátne televízne štúdio, Internátne rozhlasové štúdio Rádio 9 a Počítačový klub. Členmi klubov sa môžu stať všetci študenti FEI TU v Košiciach. K tradičným aktivitám študentov fakulty patrí organizácia imatrikulačného plesu, diskoték a rôznych športových aktivít, pre ktoré v telocvičniach študentského domova a v jeho okolí existujú veľmi dobré podmienky.

 
 
 
 
 
Visitor :: Login ::