Úradná doska

 

Akreditované právaHlavným poslaním FEI TU v Košiciach je poskytovať vysokoškolské vzdelávanie na báze tvorivého vedeckého bádania najmä v takých oblastiach výskumu ako sú informatické vedy, automatizácia, telekomunikácie, elektronika, elektrotechnika a elektroenergetika

FEI TUKE má akreditované práva v troch stupňoch vzdelávania:

FEI TUKE má priznané právo uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov.

 
 
 
 
 
Visitor :: Login ::