Kontakt

 

Fakulta elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach
Letná 1/9
042 00 Košice-Sever
Slovenská republika

Ústredňa: 055/6021111
Sekretariát dekana: 055/6022221
Študijné oddelenie: 055/6022200, 055/6022201, 055/6022210

E-mail: studijne.fei@tuke.sk

Kde sa nachádzame

Areál univerzity

 
 
 
 
 
Visitor :: Login ::