Aktuality

 

WinterSchool 2023 by Infineon Technologies Austria AG

8.12.2022


Zimná škola sa uskutoční online v termíne 8. - 10. februára 2023 a je určená pre študentov na prvom, druhom alebo treťom stupni vysokoškolského štúdia.Študenti budú mať možnosť zúčastniť sa na prednáškach renomovaných expertov spoločnosti Infineon a profesorov z celého sveta. Takisto sa jedná o skvelú príležitosť pre nadväzovanie kontaktov s odborníkmi a rovesníkmi z iných európskych škôl, ako aj pre získanie cenných skúseností a pracovných príležitostí. Prihlasovanie je možné do 6. januára 2023 a účasť je bezplatná.Pre ďalšie informácie klikni TU.


European Student Assembly [#ESA23].

15.11.2022Milí študenti,

Komunita Európskych univerzít spúšťa ďalší ročník Európskeho študentského zhromaždenia - European Student Assembly [#ESA23].

Európske študentské zhromaždenie je iniciatívou, ktorá už druhý rok ponúka študentov aliancií Európskych univerzít (EUA) priestor pre diskusiu o aktuálnych výzvach týkajúcich sa budúcnosti Európy. Zhromaždenie pripravuje odporúčania pre orgány Európskej komisie a je koordinované tímom študentov a kolegov z vysokých škôl zapojených do EUA iniciatívy. TUKE je súčasťou aliancie Ulysseus a tento rok bolo na zhromaždení reprezentované dvojicou študentov.

Vybraní študenti pre nový ročník budú od marca do mája 2023 pracovať online spoločne na definovaných témach a pripravia odporúčanie (stanovisko), ktoré budú prezentovať na 3 dňovom medzinárodnom zhromaždení v Štrasburgu (31.5.-2.6.2023).

Študenti TUKE majú možnosť prihlásiť sa a zapojiť sa do tejto iniciatívy. Je to pre vás príležitosť prezentovať svoje názory a postoje a prispieť tak k formovaniu budúcnosti Európskej únie. Náklady na ubytovanie počas podujatia v Štrasburgu hradí ESA a náklady na cestovné z európskych krajín hradí projekt Ulysseus. Termín na podanie prihlášky je 4. December 2022 23:59 CET: https://www.euc-initiative.com/european-student-assembly/esa23-how-to-apply/

Ďalšie informácie o iniciatíve a o postupe prihlásenia nájdete v príručke : #ESA23 handbook

8.11.2022

Oznam pre zahraničných študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia
Vážení študenti,

dovoľujeme si Vám pripomenúť, že podmienkou udelenia zápočtu z predmetu "FEI – Jazyk 1" pre zahraničných študentov študujúcich v slovenčine je povinnosť dosiahnutia znalostí zo Slovenského jazyka minimálne na úrovni A2.

Preverenie požadovaných znalostí bude realizované v januári 2023 na Oddelení jazykov ÚJSŠ TUKE.

Úspešné absolvovanie predmetu "FEI – Jazyk 1" je podmienkou postupu do letného semestra!


Programovacia IT Challenge od IBM

7.11.2022


Splň do 1.12. programovaciu súťaž a získaj finančnú odmenu. Stačí ti vedieť jeden z troch programovacích jazykov, Java, JavaScript alebo Python, a vypracovať výzvu najlepšie zo všetkých. Viťaza či víťazku vyhlási firma IBM 15. decembra 2022.

Pre ďalšie informácie klikni TU.
PRIZNANÉ MOTIVAČNÉ ŠTIPENDIÁ NA ROK 2022

4.11.2022Študentom, ktorí sú uvedení v zoznamoch, bude  priznané štipendium zaslané na číslo účtu, ktoré si zadali do systému MAIS (jednotlivé súbory majú uvedené záložky podľa príslušných ročníkov štúdia).3.11.2022Imatrikulácia novoprijatých bakalárov na FEI TUKE - 7.11.2022
Vedenie FEI TUKE spolu so študentskou časťou Akademického senátu FEI organizujú dňa 7.11.2022 (pondelok) Slávnostnú imatrikuláciu 2022 pre študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia. Podpisom imatrikulačného sľubu a slávnostnou imatrikuláciou potvrdzujú študenti vstup do Akademickej obce FEI TUKE.

Slávnostná imatrikulácia začína o 11:00 hod. v Aule Maxima v areáli TUKE na Letnej 9.
Vedúci študijných programov sa dostavia na nácvik o 10:00 hod. do Auly Maxima. Ostatní študenti 1. ročníka sa dostavia do Auly Maxima najneskôr o 10:45 hod.

Účasť študentov 1. ročníka na slávnostnej imatrikulácii je povinná, v čase 10:50 – 12:30 im bude prerušená výučba.
Huawei Seeds for the Future

17.10.2022


Seeds for the Future ponúka jedinečnú možnosť nahliadnuť za oponu fungovania veľkého technologického koncernu a získať tak vedomosti, ktoré sú odbornej verejnosti všeobecne nedostupné. Projekt prebieha prostredníctvom online lekcií s odborníkmi z Huawei, okrúhlych stolov a virtuálnych prehliadok. Do projektu sa môžu prihlásiť študenti bakalárskeho štúdia alebo študenti s dosiahnutým bakalárskym titulom.

Pre ďalšie informácie klikni TU.

Informačný letákV prípade, že sa prihlásite na program HUAWEI SEEDS FOR THE FUTURE, informujte o tom dekanát FEI do 31.10.2022 (e-mailom na: lubomir.bena@tuke.sk)ERSTE Digital Hackathon

13.10.2022
Erste Digital a Technická Univerzita Košice, pozývajú Teba na Hackathon!


Bude sa konať 4.-5.11., 24 hodín, v Univerzitnom vedeckom parku TUKE - Technicom (Boženy Němcovej 5, Košice).

Príď zabojovať o prvé tri miesta (spolu 3 500 Eur), prípadne aj o ďalšie ceny za doplnkové súťaže.

Témy sú Smart University a Smart Bank.REGISTRÁCIA

POSTER


Prednášky pre študentov 1. ročníka Bc. štúdia na FEI TUKE

3.10.2022Utorok

13:30-15:00  Repetitórium z matematiky

15:10-16:40  Úvod do inžinierstva

Prihlásenie: https://events-tuke.webex.com/events-tuke-en/j.php?MTID=m946ca6c0ccb434465882590df21b62a4

Event password: prvaci

 

Streda

07:30-09:00  Matematika I

9:10-11:25  Základy algoritmizácie a programovania Prihlásenie uvedené: https://kurzy.kpi.fei.tuke.sk/zap/

12:30-14:00  Základy elektrotechnického inžinierstva

14:15 – 15:45  Základy inžinierstva materiálov

Prihlásenie: https://events-tuke.webex.com/events-tuke-en/j.php?MTID=m0eb4eb2d669b25f520892dcc15d7f244

Event password: prvaci
Imatrikulačný sľub novoprijatých bakalárov

3.10.2022Prosíme o vyplnenie priloženej prílohy "Imatrikulačný sľub_2022" o ďalšom postupe budete informovaní na prednáške Úvod do inžinierstva, ktoré Vám prednesie Ing. Jakub Palša.


Vyplnené sľuby zasielajte podľa priloženej tabuľky


Dekanské voľno

26.9.2022Dekan FEI TUKE udeľuje dňa 31.10.2022 (pondelok) dekanské voľno pre študentov FEI všetkých stupňov štúdia.

Sociálne štipendiá v ak.r. 2022/2023

6.9.2022Vyplnené a podpísané žiadosti s doloženými potrebnými potvrdeniami pošlite poštou na adresu: Fakulta elektrotechniky a informatiky, TU v Košiciach, Letná 9, 042 00 KOŠICE na meno študijnej referentky podľa ročníkov alebo osobne na študijnom oddelení:


ŽIADAME ŠTUDENTOV PRE E-MAILOVÚ KOMUNIKÁCIU DODRŽIAVAŤ ADRESU PRÍSLUŠNEJ ŠTUDIJNEJ REFERENTKY PRE DANÝ ROČNÍK ŠTÚDIA!

1.      ročník Bc. štúdia – Mgr. Eva Harakaľová - eva.harakalova@tuke.sk

2.      ročník Bc. štúdia – Ing. Gabriela Verešpejová - gabriela.verespejova@tuke.sk

3.      ročník Bc. štúdia – Mgr. Katarína Tomčíková - katarina.tomcikova@tuke.sk

1.      ročník Ing. štúdia – Ľudmila Čokinová – ludmila.cokinova@tuke.sk

         2.      ročník Ing. štúdia – Mgr. Milena Lešková – milena.leskova@tuke.sk


UPOZORNENIE: Spracované budú len úplné žiadosti, v prípade neúplnej žiadosti budete vyzvaní zo strany študijného oddelenia o doplnenie potvrdení potrebných k výpočtu sociálneho štipendia!

SOCIÁLNE ŠTIPENDIUM VÁM BUDE PRIZNANÉ OD DÁTUMU KOMPLETNÉHO DOLOŽENIA DOKLADOV!

 

ŽIADOSŤ o sociálne štipendium tlačivo pre študentov FEI TUKE


Informácie o možnosti podania žiadosti o sociálne štipendium: Sociálne štipendiá | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (minedu.sk)

Úvodné informácie pre študentov I. ročníka bakalárskeho štúdia v ak. roku 2022/2023

Uznávanie v minulosti absolvovaných predmetov

3.8.2022Vážení študenti, dovoľujeme si Vám pripomenúť, že podľa Pokynu dekana č. 2/2008 (vydanie č. 3), uznanie v minulosti absolvovaných predmetov sa môže povoliť len pre obsahovo ekvivalentné predmety s hodnotením A, B a C.

Zápis predmetov a do rozvrhu na akademický rok 2022/2023

Archív starších aktualít

 
 
 
 
 
Visitor :: Login ::