Študijné programy pre 1. stupeň štúdia - bakalárske štúdium  • aktuálne pre akademický rok 2023/2024
  • výstupy (informačné listy predmetov, študijné plány) dostupné ako linky v tabuľke nižšie
  • získaný titul - Bc.
  • forma štúdia - denná a externá
  • štandardná dĺžka štúdia - 3 roky v dennej a 4 roky v externej forme
  • platené štúdium len v externej forme 

Akreditované bakalárske študijné programyŠtudijný program
Študijný odborForma Profil absolventaGarantujúce pracovisko Študijné plány


Aplikovaná elektrotechnikaElektrotechnika


dennáKEMAutomobilová elektronikaElektrotechnika


dennáKTE
ElektroenergetikaElektrotechnika


dennáKEE
Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálovElektrotechnika


dennáKF
Hospodárska informatikaInformatika


dennáKKUI
InformatikaInformatika


dennáKPI
Inteligentné systémyInformatika


dennáKKUI
KyberbezpečnosťInformatika


dennáKPI
Počítačové modelovanie Informatika


dennáKMTI
Počítačové sieteInformatika


dennáKEMT
Priemyselná elektrotechnikaElektrotechnika


dennáKTPE  


  

 
 
 
 
 
Visitor :: Login ::