Študijné programy pre 1. stupeň štúdia - bakalárske štúdium

  • aktuálne pre akademický rok 2022/2023
  • výstupy (informačné listy predmetov, študijné plány) generovateľné z verejného portálu systému MAIS
  • získaný titul - Bc.
  • forma štúdia - denná a externá
  • štandardná dĺžka štúdia - 3 roky v dennej a 4 roky v externej forme
  • platené štúdium len v externej forme 

Akreditované bakalárske študijné programy

Študijný program
Študijný odbor Forma
štúdia
Profilabsolventa Garantujúce
pracovisko
Aplikovaná elektrotechnika Elektrotechnika denná KEM
Automobilová elektronika Elektrotechnika denná KTE
Elektroenergetika Elektrotechnika denná KEE
Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov Elektrotechnika denná KF
Hospodárska informatika Informatika denná KKUI
Informatika Informatika denná KPI
Inteligentné systémy Informatika denná KKUI
Kyberbezpečnosť Informatika denná KPI
Počítačové modelovanie Informatika denná KMTI
Počítačové siete Informatika denná KEMT / KPI
Priemyselná elektrotechnika Elektrotechnika denná KTPE
 
 
 
 
 
Visitor :: Login ::