Doktorandské štúdium

 

Doktorandské štúdium je vysokoškolským štúdiom tretieho stupňa, najvyššou formou vysokoškolského vzdelávania, ktorej cieľom je príprava doktorandov na samostatnú tvorivú vedeckovýskumnú a vedeckopedagogickú činnosť. Absolventi získavajú akademický titul "philosophiae doctor", v skratke "PhD" v príslušnom študijnom odbore.

Akademický titul "philosophiae doktor" udeľujú vysoké školy s akreditovaným študijným programom v príslušnom študijnom odbore. Štandardná dĺžka štúdia na FEI TUKE je pre doktorandský študijný program v dennej forme štyri roky, v externej forme päť rokov.

Absolvent je schopný a pripravený na samostatnú vedeckú a tvorivú činnosť v oblasti výskumu alebo vývoja alebo na samostatnú teoretickú a tvorivú umeleckú činnosť. Doktorandské štúdium pozostáva zo študijnej a vedeckej časti.

  

Skúšky doktorandov z cudzieho jazyka v zimnom semestri v akademickom roku 2022/23

25.11.2022Oddelenie jazykov Ústavu jazykov, spoločenských vied a akademického športu TUKE vyhlasuje termíny ku skúškam doktorandov z cudzieho jazyka v ZS v akademickom roku 2022/23:

 • 10.01.2023
 • 17.01.2023
 • 24.01.2023
 • 31.01.2023
 • 07.02.2023Doktorandi sa prihlásia u PhDr. JUDr. Heleny Mazurovej, PhD. osobne / telefonicky / MST call v dňoch 14.12.2022 a 15.12.2022 od 11:00 hod. do 11:30 hod.

Všetky informácie a formulár majú doktorandi zverejnené aj v MST.

S prihlásením musí súhlasiť školiteľ i jazykový konzultant.

Zápisy doktorandov do ak. roka 2022/2023

14.7.2022Zápisy doktorandov do akademického roka 2022/2023 sa uskutočnia dňa 25.08.2022 (štvrtok) v budove/areáli TUKE, Letná 1/9, Košice v posluchárni L9 - B 221 (bývalá poslucháreň č. 220) v B bloku na 2. posch. nasledovne:  • Zápis do 1. roč. denné a externé štúdium      25.08.2022 (08:30 hod.)
  • Zápis do 2. roč. denné a externé štúdium      25.08.2022 (10:00 hod.)
  • Zápis do 3. roč. denné a externé štúdium      25.08.2022 (11:30 hod.)
  • Zápis do 4. roč. denné a externé štúdium      25.08.2022 (13:00 hod.)
  • Zápis do 5. roč. externé štúdium                    25.08.2022 (14:30 hod.)
  • Zápis pre nadštandardné štúdium:                 25.08.2022 (14:30 hod.)Podrobné informácie ku zápisom.

Skúšky doktorandov z cudzieho jazyka v letnom semestri v akademickom roku 2021/22.

26.4.2022Oddelenie jazykov Ústavu jazykov, spoločenských vied a akademického športu TUKE vyhlasuje termíny a ďalšie usmernenia ku skúškam doktorandov z cudzieho jazyka v LS v akademickom roku 2021/22.

Skúšky doktorandov z cudzieho jazyka v zimnom semestri v akademickom roku 2021/22.

9.12.2021Katedra jazykov oznamuje, že v zimnom semestri ak. r. 2021/2022 bude zápis na doktorandské skúšky z anglického jazyka organizovaný interne.


Doktorandi sa prihlásia u PhDr. JUDr. Heleny Mazurovej, PhD. cez MS Teams Call v určených termínoch:

 • 10.12.2021    11:00 – 12:30 hod.
 • 13.12.2021    08:30 – 9:30 hod.
 • 14.12.2021    09:30 – 10:30 hod.
 • 15.12.2021   11:00 – 12:30 hod.Podmienkou prihlásenia je súhlas odborného školiteľa i jazykového konzultanta s termínom skúšky.

Počet termínov zodpovedá približne počtu doktorandov, ktorí chcú absolvovať skúšku v tomto semestri.  Doktorandi, ktorí sa predbežne ešte neprihlásili na skúšku z jazyka (nie na presný termín),  môžu tak urobiť do 15.12.2021 na  e-mailovej adrese Dr. Mazurovej (helena.mazurova@tuke.sk).

Konferencia SCYR

7.4.2022Termín Konferencie mladých vedcov SCYR 2023

21. 04. 2023
 

Školitelia a odborové komisie

Harmonogram štúdiaArchív

 
 
 
 
 
Visitor :: Login ::