Prihlášky na doktorandské štúdium

 

Prijímacie skúšky na doktorandské štúdium pre akademický rok 2024/2025

3.11.2023

Termíny

Termín podania prihlášky:                               30. 05. 2024

Termín prijímacej skúšky:                               14. 06. 2024

Rozhodnutie o prijatí:                                     do 14. 07. 2024Pravidlá a podmienky prijatia na doktorandské štúdium

Témy dizertačných prác pre prijímacie konanie do akad. roka 2024/2025

Poplatky


Poplatok materiálneho zabezpečenia prijímacieho konania je stanovený podľa spôsobu podávania prihlášky:

 • e-prihláška (doložená papierovou formou prihlášky) 30,00 €;
 • iba papierová prihláška 50,00 €;
 • e-prihláška (doložená papierovou formou prihlášky) na štúdium v inom ako štátnom jazyku 60,00 €;
 • iba papierová prihláška na štúdium v inom ako štátnom jazyku 70,00 €.

Poplatky zápisné a školné prijatí uchádzači uhrádzajú ku zápisu na štúdium (zápisy sa konajú zvyčajne koncom augusta). Informácie k platbám  budú vygenerované každému jednotlivcovi samostatne cez systém MAIS. • Poplatok za štúdium v externej forme doktorandského štúdia je 900,00 € (platený študijný program).
 • Poplatok za štúdium v nadštandardnej dĺžke štúdia denného bezplatného štúdia je 600,00 €.


Údaje k platbe


Spôsob úhrady poplatku: iba bankovým prevodom

Číslo účtu v tvare IBAN:  SK8281800000007000151433 – Štátna pokladnica
Názov účtu adresáta:      Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE, Letná 1/9, 042 00 Košice – Sever
Variabilný symbol:           092024
Konštantný symbol:         0308
Text pre prijímateľa:        meno a priezvisko, stupeň štúdia, študijný program

SWIFT:                                SPSRSKBAXXX


PrihláškaZáväzné usmernenia a organizačné pokyny


 • Záväzné usmernenia a organizačné pokyny sú uvedené v časti:  Pravidlá a podmienky prijatia na doktorandské štúdium
 • Vzor vyplnenia papierovej formy prihlášky.
 • Podanú elektronickú prihlášku je uchádzač povinný doložiť aj jej papierovou formou, ktorú je potrebné vytlačiť cez rozhranie uchádzača e-prihlášky TUKE s doloženými požadovanými prílohami a náležitosťami v papierovej forme.
 • Ak uchádzač nedoručí k podanej elektronickej prihláške aj papierovú formu s prílohami, iba podaná elektronická prihláška nebude akceptovaná.
 • Návod ako podať EP.


Poštová adresa

Referát pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium
Fakulta elektrotechniky a informatiky Technická univerzita v Košiciach (FEI TUKE)
Letná 1/9
042 00 Košice –Sever

Slovenská republika
MIMORIADNE KOLO prijímacieho konania na doktorandské štúdium pre akademický rok 2023/2024

22.9.2023

Mimoriadne kolo prijímacieho konania na doktorandské štúdium na FEI TUKE je vyhlásené v rámci výzvy o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti Štipendiá pre excelentných PhD. študentov a študentky (R1), ktorú vyhlásil Úrad vlády Slovenskej republiky ako Vykonávateľ komponentu 9 časti Plánu obnovy a odolnosti v rámci investície 3: Excelentná veda.Termíny

Termín podania prihlášky:                               22. 11. 2023

Termín prijímacej skúšky:                               28. 11. 2023

Rozhodnutie o prijatí:                                      30. 11. 2023

Termín začiatku doktorandského štúdia:      01. 12. 2023
Pravidlá a podmienky prijatia na doktorandské štúdium

Témy dizertačných prác pre mimoriadne kolo prijímacieho konania pre akademický rok 2023/2024 

Poplatky


Poplatok materiálneho zabezpečenia prijímacieho konania je stanovený podľa spôsobu podávania prihlášky:

 • e-prihláška (doložená papierovou formou prihlášky) 30,00 €;
 • iba papierová prihláška 40,00 €;
 • e-prihláška (doložená papierovou formou prihlášky) na štúdium v inom ako štátnom jazyku 60,00 €;
 • iba papierová prihláška na štúdium v inom ako štátnom jazyku 70,00 €.

Údaje k platbe


Spôsob úhrady poplatku: iba bankovým prevodom

Číslo účtu v tvare IBAN:  SK8281800000007000151433 – Štátna pokladnica
Názov účtu adresáta:      Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE, Letná 1/9, 042 00 Košice – Sever
Variabilný symbol:           092023
Konštantný symbol:         0308
Text pre prijímateľa:        meno a priezvisko, stupeň štúdia, študijný program

SWIFT:                                SPSRSKBAXXX


PrihláškaZáväzné usmernenia a organizačné pokyny sú uvedené v dokumente Pravidlá a podmienky prijatia na doktorandské štúdium (uvedené vyššie).


Poštová adresa

Referát pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium
Fakulta elektrotechniky a informatiky Technická univerzita v Košiciach (FEI TUKE)
Letná 1/9
042 00 Košice –Sever

Slovenská republika
 
 
 
 
 
Visitor :: Login ::