Študijné programy pre 3. stupeň štúdia - doktorandské štúdium

Akreditované doktorandské študijné programy

Študijný program Študijný odbor
Forma štúdia Profil absolventa Garantujúce pracovisko
Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov  Elektrotechnika denná
externá
KF
Informatika
Informatika denná
externá
KPI, KMTI, KKUI, KEMT
Inteligentné systémy
Informatika denná
externá
KKUI
Priemyselná elektrotechnika Elektrotechnika denná
externá
KTPE, KEE, KTE, KEMT, KEM
 
 
 
 
 
Visitor :: Login ::