Legislatíva pre inžinierske štúdium

 

Legislatíva SR

Legislatíva TUKE

Legislatíva FEI - vnútorné predpisy

Pokyny dekana

 • Pokyn dekana 5/2020 - Pokyn dekana FEI TUKE pre zabezpečenie dostupnosti podkladov komisii pre obhajoby bakalárskej, inžinierskej a doktorandskej práce prostredníctvom audiovizuálneho prenosu
 • Pokyn dekana 2/2011 - Zápis predmetov v nadštandradnej dĺžke štúdia
 • Pokyn dekana 6/2010 - Počet kreditov na postup do ďalšieho obdobia štúdia (semestra)
 • Pokyn dekana 5/2010 - Zvýšenie osobnej zodpovednosti študentov-účasť na vyučovaní
 • Pokyn dekana 2/2010 - Žiadosti študentov týkajúce sa pedagogiky v bakalárskom a inžinierskom štúdiu
 • Pokyn dekana 4/2009 - Evidencia hodnotení výsledkov štúdia študentov v rámci predmetov
 • Pokyn dekana 3/2009 - Etický kódex študenta FEI TUKE
 • Pokyn dekana 1/2009 - Zmenový list dokumentácie - účasť na prednáškach - zrušený
 • Pokyn dekana 1/2008 - Štátne skúšky v bakalárskom a inžinierskom štúdiu
 • Pokyn dekana 2/2008 - Nápravné opatrenie k zníženiu počtu študentov
  prekračujúcich štandardnú dĺžku štúdia

Usmernenia

Formuláre, žiadosti

 
 
 
 
 
Visitor :: Login ::