Študijné programy pre 2. stupeň štúdia - inžinierske štúdium

  • aktuálne pre akademický rok 2022/2023
  • výstupy (informačné listy predmetov, študijné plány) generovateľné vo verejnom portáli zo systému MAIS
  • získaný titul - Ing.
  • forma štúdia - denná
  • štandardná dĺžka štúdia - 2 roky v dennej forme

Akreditované inžinierske študijné programy

Študijný program
Študijný odbor Forma Profil absolventa Garantujúce pracovisko
Automobilová elektronika Elektrotechnika denná KTE
Elektroenergetika Elektrotechnika denná KEE
Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov Elektrotechnika denná KF
Hospodárska informatika Informatika denná KKUI
Informatika Informatika denná KPI
Inteligentné systémy Informatika denná KKUI
Kyberbezpečnosť Informatika denná KPI
Počítačové siete Informatika denná KEMT / KPI
Počítačové modelovanie  Informatika denná KMTI
Priemyselná elektrotechnika Elektrotechnika denná KTPE
 
 
 
 
 
Visitor :: Login ::