Študijné programy pre 2. stupeň štúdia - inžinierske štúdium  • aktuálne pre akademický rok 2023/2024
  • výstupy (informačné listy predmetov, študijné plány) dostupné ako linky v tabuľke nižšie
  • získaný titul - Ing.
  • forma štúdia - denná
  • štandardná dĺžka štúdia - 2 roky v dennej formeAkreditované inžinierske študijné programy

Študijný program
Študijný odborForma Profil absolventaGarantujúce pracovisko Študijné plány


Automobilová elektronikaElektrotechnika


dennáKTEElektroenergetikaElektrotechnika


dennáKEEFyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálovElektrotechnika


dennáKFHospodárska informatikaInformatika


dennáKKUIInformatikaInformatika


dennáKPIInteligentné systémyInformatika


dennáKKUIKyberbezpečnosťInformatika


dennáKPIPočítačové sieteInformatika


dennáKEMT / KPIPočítačové modelovanie Informatika


dennáKMTIPriemyselná elektrotechnikaElektrotechnika


dennáKTPE


 
 
 
 
 
Visitor :: Login ::