Podmienky prijatia na akademický rok 2022/2023

 

Termín na podávanie prihlášok na 1. a 2. stupeň štúdia je predĺžený do 31.5.2022.

 
 
 
 
 
Visitor :: Login ::