Ponúkané študijné programy

Ponúkané študijné programy pre 1. stupeň štúdia - bakalárske štúdium

 • pre akademický rok 2022/2023
 • výstupy (informačné listy predmetov, študijné plány) generovateľné z verejného portálu systému MAIS
 • získaný titul - Bc.
 • forma štúdia - denná
 • štandardná dĺžka štúdia - 3 roky v dennej forme

  

  

Akreditované bakalárske študijné programy

Študijný program
Študijný odbor Forma Profil absolventa Garantujúce pracovisko Študijné plány
Aplikovaná elektrotechnika Elektrotechnika denná KEM
Automobilová elektronika Elektrotechnika denná KTE
Elektroenergetika Elektrotechnika denná KEE
Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov Elektrotechnika denná KF
Hospodárska informatika Informatika denná KKUI
Informatika Informatika denná KPI
Inteligentné systémy Informatika denná KKUI
Kyberbezpečnosť Informatika denná KPI
Počítačové modelovanie  Informatika denná KMTI
Počítačové siete
Informatika denná KEMT / KPI
Priemyselná elektrotechnika Elektrotechnika denná KTPE

  

  

Ponúkané študijné programy pre 2. stupeň štúdia - inžinierske štúdium

 • pre akademický rok 2022/2023
 • výstupy (informačné listy predmetov, študijné plány) generovateľné vo verejnom portáli zo systému MAIS
 • získaný titul - Ing.
 • forma štúdia - denná
 • štandardná dĺžka štúdia - 2 roky v dennej forme

  

  

Akreditované inžinierske študijné programy

Študijný program
Študijný odbor Forma Profil absolventa Garantujúce pracovisko
Automobilová elektronika Elektrotechnika denná KTE
Elektroenergetika Elektrotechnika denná KEE
Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov Elektrotechnika denná KF
Hospodárska informatika Informatika denná KKUI
Informatika Informatika denná KPI
Inteligentné systémy Informatika denná KKUI
Kyberbezpečnosť Informatika denná KPI
Počítačové siete Informatika denná KEMT / KPI
Počítačové modelovanie  Informatika denná KMTI
Priemyselná elektrotechnika Elektrotechnika denná KTPE

Ponúkané študijné programy pre 3. stupeň štúdia - doktorandské štúdium

 • pre akademický rok 2022/2023
 • výstupy (informačné listy predmetov, študijné plány) generovateľné z verejného portálu systému MAIS
 • získaný titul - PhD.
 • forma štúdia - denná a externá
 • metóda prezenčná
 • štandardná dĺžka štúdia 4 roky v dennej forme a 5 rokov externej forme
 • platené štúdium v externej  forme: 900 Eur/rok

Akreditované doktorandské študijné programy

Študijný program Študijný odbor
Forma štúdia Profil absolventa Garantujúce pracovisko
Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov  Elektrotechnika denná
externá
KF
Informatika
Informatika denná
externá
KPI, KMTI, KKUI, KEMT
Inteligentné systémy
Informatika denná
externá
KKUI
Priemyselná elektrotechnika Elektrotechnika denná
externá
KTPE, KEE, KTE, KEMT, KEM
 
 
 
 
 
Visitor :: Login ::