Prihláška a jej požadované súčasti, e-návratka1. st. - bakalárske štúdium

2. st. - inžinierske štúdium


Termín podania prihláškydo 30.4.2024 Termín predĺžený do 30.6.2024


do 30.4.2024


Termín zasadnutia prijímacej komisiedo 7.6.2024


do 30.6.2024Prihláška a jej požadované súčasti na FEI TUKE - podrobnosti ku prihláške a jej súčastiam sú uvedené v podmienkach prijatia pre 1. stupeň2. stupeň,
Papierová prihláška- na 1.stupni používať iba  

elektronickú prihlášku- na 2.stupni používať iba

elektronickú prihláškuElektronická prihláška


elektronická prihláška -  EP TUKE je spustená pre uchádzačov FEI TUKE
nepoužívať žiadnu inú elektronickú prihlášku

poplatok - 20€

 

  • Ak ešte nemáte prihlasovacie údaje, Registrácia je základnou podmienkou kontroly priebehu a výsledkov prijímacieho konania pre Vami podané prihlášky.
  • Kliknite vpravo hore na slovo "Registrácia",
  • Zadajte kombináciu rodného čísla, mena a priezviska so správnou diakritikou, prípadne čísla občianskeho preukazu.
  • Háčikom do okienka dajte súhlas s podmienkami registrácie a kliknite na "Skontroluj identifikačné číslo".
  • Po zobrazení Vašich osobných údajov a e-mailovej adresy sa zaregistrujte kliknutím na ikonku "Zaregistruj".
  • Na udanú e-mailovú adresu Vám budú zaslané prihlasovacie údaje.
 


elektronická prihláška - EP TUKE je spustená pre uchádzačov FEI TUKE
nepoužívať žiadnu inú elektronickú prihlášku

poplatok - 20€

  

Elektronická prihláška  bude akceptovaná len po nahratí povinných príloh vo formáte PDF


 
 
 
 
 
Visitor :: Login ::