Prípravné kurzy

FEI TU v Košiciach organizuje pre študentov prijatých prvého ročníka bakalárskeho štúdia intenzívne kurzy zo stredoškolskej matematiky, fyziky a elektrotechniky zamerané na doplnenie potrebných vedomostí absolventov rôznych typov a úrovní stredných škôl. Uvedené kurzy sú nepovinné a slúžia na získanie alebo utvrdenie vedomostí potrebných pre úspešné zvládnutie učiva na fakulte. Zvyčajne sú organizované v týždni pred začiatkom akademického roka. Výška poplatku závisí od typu kurzu, jej orientačná cena je uvedená v nasledujúcej tabuľke.

Názov kurzu Výška poplatku
Zabezpečujúce katedry FEI
Prípravný kurz z fyziky 50 Eur Katedra fyziky
Intenzívny kurz elektrotechniky 52 Eur Katedra teoretickej a priemyselnej elektrotechniky
 
 
 
 
 
Visitor :: Login ::