Prípravné kurzy


FEI TU v Košiciach organizuje pre študentov prijatých do prvého ročníka bakalárskeho štúdia intenzívne kurzy zo stredoškolskej matematiky, fyziky a elektrotechniky zamerané na doplnenie potrebných vedomostí absolventov rôznych typov a úrovní stredných škôl.

Uvedené kurzy sú nepovinné a slúžia na získanie alebo utvrdenie vedomostí potrebných pre úspešné zvládnutie učiva na fakulte.

Zvyčajne sú organizované v týždni pred začiatkom akademického roka. Výška poplatku závisí od typu kurzu, jej orientačná cena je uvedená v nasledujúcej tabuľke.Názov kurzuVýška poplatku


Zabezpečujúce katedry FEI


Prípravný kurz z fyziky55 Eur


Katedra fyziky


Intenzívny kurz elektrotechniky55 Eur


Katedra teoretickej a priemyselnej elektrotechniky


Prípravný kurz zo stredoškolskej matematiky55 Eur


Katedra matematiky a teoretickej informatiky

 
 
 
 
 
Visitor :: Login ::