Školné a poplatky

Školné a poplatky spojené so štúdiom

  • Výška školného a poplatkov spojených so štúdiom
  • Spôsob úhrady školného a poplatkov spojených so štúdiom
    Študenti, ktorým vyplýva zo zákona povinnosť uhradiť školné a poplatky spojené so štúdiom môžu tak urobiť vzhľadom na prechod na e-platby
    • IBA bankovým prevodom na účet podľa vygenerovaných faktúr a variabilných symbolov uvedených v MAISe, každý študent a štúdium majú svoj jedinečný variabilný symbol!
    • poštovou poukážkou
    • zaplatením danej sumy v pokladni FEI (hlavná budova TU, Letná 9, 3. poschodie, č. dverí 336, vestibul, oproti výťahu Paternoster)
 
 
 
 
 
Visitor :: Login ::