Štipendiá

 

Systém sociálnej podpory v SR podľa Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách je priamy a nepriamy:

 • priama podpora - štipendiá, prostriedky.
  • zo štátnych rozpočtu - sociálne a motivačné.
  • z vlastných zdrojov vysokej školy - štipendijný fond.
 • nepriama podpora,
  • stravovanie a ubytovanie,
  • šport a kultúra,
  • študentské pôžičky.

Okrem uvedených štipendií vyplývajúcich zo zákona, majú študenti možnosť získať štipendiá z vonkajších zdrojov, napr.:

 • podnikové,
 • zahraničné.

 

Štátne štipendiá a pôžičky

 • Novelizovaný zákon - výťah zo zákona - systém sociálnej podpory
  • priama podpora - štipendiá, prostriedky 
   • zo štátnych rozpočtu - sociálne a motivačné
   • z vlastných zdrojov vysokej školy - štipendijný fond
 • Štatút TUKE
 • Štipendijný poriadok TU
 • Odkazy na legislatívu
 • Vnútorné predpisy FEI
  • Formulár žiadosti o sociálne štipendium (špeciálne upravený formulár pre FEI a HI, zatiaľ nedostupný na webe, potrebné osobne prevziať na ŠO FEI)
 • Ďalšie odkazy

Podnikové štipendiá

 
 
 
 
 
Visitor :: Login ::