Aktuality

 

Sprostredkovateľská akcia v súvislosti s témami umelá inteligencia, dáta a robotika

4.4.2024V súvislosti s programom Horizont Európa a Digitálna Európa sa dňa 17.apríla 2024 uskutoční informačný deň a sprostredkovateľská akcia (brokerage event), ktorá sa týka tém: umelá inteligencia, dáta a robotika.


Linka na predmetnú akciu: AI, data and robotics 2024 - Home (b2match.io) .Informačný deň je určený pre všetkých, ktorí by mali záujem o podporu na digitálne projekty.

Poznáme víťazov súťaže Slovak University Startup Cup 2023

6.7.2023IOdborná komisia podujatia vybrala z prihlásených študentských startupov z celého Slovenska 5 víťazov a medzi nimi získal „Cenu JCI-Slovensko za startup s veľkým inovačným potenciálom“ náš študent: Pavol Padyšák, líder študentského startupu SkySail, Fakulta elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach. Odborná komisia podujatia vybrala z prihlásených študentských startupov z celého Slovenska 5 víťazov a medzi nimi získal „Cenu JCI-Slovensko za startup s veľkým inovačným potenciálom“ náš študent: Pavol Padyšák, líder študentského startupu SkySail, Fakulta elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach.Dňa 27.6.2023 sa uskutočnilo v Bratislave slávnostné vyhlásenie výsledkov celoslovenského projektu „Slovak University Startup Cup 2023“. Cieľom projektu  je oceniť a podporiť mladú generáciu študentov VŠ, ktorí majú inovatívne nápady a myšlienky. Zároveň im to má pomôcť pri transformácií ich inovatívnych riešení do reálneho podnikania.

Podujatie sa organizovalo pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Projekt  sa organizoval  aj v iných krajinách ako súčasť University Startup World Cup 2023 Organizovala ho mimovládna organizácia  JCI –Slovensko (Junior Chamber International-Slovakia).

Odborná komisia podujatia vybrala z prihlásených  študentských startupov z celého Slovenska 5 víťazov a medzi nimi získal „Cenu JCI-Slovensko za startup s veľkým inovačným potenciálom“ náš študent: Pavol Padyšák, líder študentského startupu SkySail, Fakulta elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach.

Srdečne blahoželáme a želáme veľa ďalších úspechov v tvorivej vedeckej práci.DISA2023

23.3.2023World Symposium on Digital Intelligence for Systems and Machines (DISA2023)
12 July - 14 July 2023, 

University Library – Technical University of Kosice

Viac informácií.

Vyhlásenie Študentskej osobnosti Slovenska akad.r. 2021/2022

21.12.2022 Absolútnym víťazom a teda TOP Študentskou osobnosťou Slovenska akad. roku 2021/2022 je Ing. Matej Gazda - doktorand FEI TUKE.19.decembra 2022 si v Pálfyho paláci prevzal ocenenie Ing. Matej Gazda - doktorand FEI TUKE (laureát v kategórii lekárske vedy).Podujatie sa organizuje pod záštitou J.E. prezidentky Zuzany Čaputovej a pod odbornou garanciou Slovenskej rektorskej konferencie a Slovenskej akadémie vied.Srdečne blahoželáme a želáme veľa ďalších úspechov v tvorivej vedeckej práci.

 Absolútnym víťazom a teda TOP Študentskou osobnosťou Slovenska akad. roku 2021/2022 je Ing. Matej Gazda - doktorand FEI TUKE.19.decembra 2022 si v Pálfyho paláci prevzal ocenenie Ing. Matej Gazda - doktorand FEI TUKE (laureát v kategórii lekárske vedy).Podujatie sa organizuje pod záštitou J.E. prezidentky Zuzany Čaputovej a pod odbornou garanciou Slovenskej rektorskej konferencie a Slovenskej akadémie vied.Srdečne blahoželáme a želáme veľa ďalších úspechov v tvorivej vedeckej práci.


 Absolútnym víťazom a teda TOP Študentskou osobnosťou Slovenska akad. roku 2021/2022 je Ing. Matej Gazda - doktorand FEI TUKE.19.decembra 2022 si v Pálfyho paláci prevzal ocenenie Ing. Matej Gazda - doktorand FEI TUKE (laureát v kategórii lekárske vedy).Podujatie sa organizuje pod záštitou J.E. prezidentky Zuzany Čaputovej a pod odbornou garanciou Slovenskej rektorskej konferencie a Slovenskej akadémie vied.Srdečne blahoželáme a želáme veľa ďalších úspechov v tvorivej vedeckej práci.
Absolútnym víťazom a teda TOP Študentskou osobnosťou Slovenska akad. roku 2021/2022 je Ing. Matej Gazda - doktorand FEI TUKE.19.decembra 2022 si v Pálfyho paláci prevzal ocenenie Ing. Matej Gazda - doktorand FEI TUKE (laureát v kategórii lekárske vedy).Podujatie sa organizuje pod záštitou J.E. prezidentky Zuzany Čaputovej a pod odbornou garanciou Slovenskej rektorskej konferencie a Slovenskej akadémie vied.Srdečne blahoželáme a želáme veľa ďalších úspechov v tvorivej vedeckej práci.

Výsledky súťaže Cena rektora TUKE 2022

16.11.2022Prof. Ing. Iveta Zolotová, CSc. z KKUI získala ocenenie „Vedec TUKE za rok 2022“ za jej výskumné a inovačné aktivity zamerané na Inteligentné systémy v oblastiach Industry 4.0, IoT a HealthCare aj za publikačnú činnosť.https://tuke.sk/wps/portal/tuke/university/news/vysledky-sutaze-cena-rektora-tuke-2022Srdečne blahoželáme a želáme veľa ďalších úspechov v tvorivej vedeckej práci.

Súťaž o najlepšiu doktorandskú prácu na TUKE 2022

3.10.2022Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR vyhlásilo „Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2022“. Na Technickej univerzite v Košiciach sa v rámci tohto týždňa uskutoční súťaž o najlepšiu doktorandskú prácu: https://www.tuke.sk/wps/portal/tuke/university/news/sutaz-o-najlepsiu-doktorandsku-pracu-2022
11.11.2022

Dňa 8.11.2022 na súťaži denní doktorandi z jednotlivých fakúlt TUKE odprezentovali svoje práce pred Komisiou pre vedu a výskum TUKE. Prezentácie boli hodnotené po obsahovej (vedeckej) stránke, ako aj z pohľadu prevedenia prezentácie (poster). Do súťaže sa zapojilo 17 prác z 9 fakúlt TUKE. Po vedeckej stránke bola jedna z najlepších vyhodnotená práca Ing. Mateja Gazdu z našej fakulty: Hlboké konvolučné neurónové siete pre klasifikáciu v medicínskom zobrazovaní (školiteľ: prof. RNDr. Ján Plavka, CSc.).Srdečne blahoželáme a želáme veľa ďalších úspechov v tvorivej vedeckej práci.Štipendiá pre TUKE výskumníkov na stáže v UCA: 2 výzvy

18.10.2022Dovoľujeme si informovať Vás o zaujímavých výzvach vyhlásených Francúzskym veľvyslanectvom a Francúzskym inštitútom na Slovensku zameraných na podporu slovenských a francúzskych výskumníkov:Štipendiá francúzskej vlády na rok 2023Program Štefánik 2023

Noví docenti na FEI TUKE

26.9.2021

Dňa 24.9. 2021 si na zasadnutí Vedeckej rady TUKE prevzali od p. rektora dekréty o udelení titulu docent doc. Ing. Branislav Madoš, PhD. a doc. Ing. Marek Pástor, PhD. Habilitačné prednášky a obhajoby habilitačnej práce sa uskutočnili 13.9. 2021.Dňa 24.9. 2021 si na zasadnutí Vedeckej rady TUKE prevzali od p. rektora dekréty o udelení titulu docent doc. Ing. Branislav Madoš, PhD. a doc. Ing. Marek Pástor, PhD. Habilitačné prednášky a obhajoby habilitačnej práce sa uskutočnili 13.9. 2021.Laureát Študentskej osobnosti Slovenska za akad. rok 2019/2020

12.7.2021Ing. Erik Kajáti, PhD. Fakulta elektrotechniky a informatiky, TUKE - Laureát Študentskej osobnosti Slovenska za akad. rok 2019/2020 Ing. Erik Kajáti, PhD. Fakulta elektrotechniky a informatiky, TUKE - Laureát Študentskej osobnosti Slovenska za akad. rok 2019/2020Ing. Erik Kajáti, PhD. Fakulta elektrotechniky a informatiky, TUKE - Laureát Študentskej osobnosti Slovenska za akad. rok 2019/2020:

V stredu 1.7.2021 si prevzal v Pálffyho paláci v Bratislave významné ocenenie Ing. Erik Kajati, PhD.  – Pracovník KKUI FEI TUKE.

Získal tieto ocenenia:

 • Cenu spoločnosti ABB (priemysel 4.0)
 • Laureát v kategórii Informatika a matematicko-fyzikálne vedy

Noví docenti na FEI TUKE

21.6.2021

Dňa 18.6. 2021 si na zasadnutí Vedeckej rady TUKE prevzali od p. rektora dekréty o udelení titulu docent doc. Ing. Peter Girovský, PhD., doc. Ing. William Steingartner, PhD., doc. RNDr. Oľga Fričová, PhD., doc. Ing. Matúš Pleva, PhD. a doc. Ing. Stanislav Ondáš, PhD. Habilitačné prednášky a obhajoby habilitačnej práce sa uskutočnili 7.6. 202- 10.6. 2021.Dňa 18.6. 2021 si na zasadnutí Vedeckej rady TUKE prevzali od p. rektora dekréty o udelení titulu docent doc. Ing. Peter Girovský, PhD.,  doc. Ing.  William Steingartner, PhD., doc. RNDr. Oľga Fričová, PhD., doc. Ing. Matúš Pleva, PhD. a doc. Ing. Stanislav Ondáš, PhD. Habilitačné prednášky a obhajoby habilitačnej práce sa uskutočnili 7.6. 202- 10.6. 2021.Nový docent na FEI TUKE

19.5.2021

Dňa 14.5. 2021 si na zasadnutí Vedeckej rady TUKE prevzal od p. rektora dekrét o udelení titulu docent doc. Ing. Peter Papcun, PhD. Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce sa uskutočnila 8.4. 2021.

K získanému titulu srdečne blahoželáme.

Dňa 14.5. 2021 si na zasadnutí Vedeckej rady TUKE prevzal od p. rektora dekrét o udelení titulu docent doc. Ing. Peter Papcun, PhD.

Štipendiá francúzskej vlády na rok 2021/2022 (doktorandské a post-doc pobyty)

16.12.2020

Radi by sme Vás informovali o možnosti získať štipendium francúzskej vlády pre budúcich doktorandov a už doktorandov, ako aj vedeckých pracovníkov:

1.       Štipendium na doktorát pod dvojitým vedením (cotutelle de thèse)

 • Štipendista získava diplom PhD aj slovenskej univerzity aj francúzskej univerzity
 • Doktorand strávi 6 mesiacov vo Francúzsku a 6 mesiacov na Slovensku počas 3 rokov.
 • Štipendium francúzskej vlády vo výške 1415 eur mesačne poberá študent počas pobytu vo Francúzsku.
 • Ako štipendista fr. vlády neplatí zápisné na fr. univerzite.
 • Medzi slovenskou a francúzskou univerzitou musí byť podpísaná dohoda „convention de cotutelle de thèse » - Dohoda o doktorandskom štúdiu pod dvojitým vedením.
 • O štipendium žiada buď ako piatak vysokoškolského štúdia, alebo ako prvák doktorandského štúdia, ktoré trvá 4 roky.


 

2.     Ďalšou možnosťou je podporiť krátkodobé vedecké pobyty vo Francúzsku v dĺžke trvania od jedného do troch mesiacov:

 • 1700 eur mesačne pre doktorandov a post-doc do 5 rokov od získania PhD
 • 2055 eur mesačne pre post-doc, ak bol doktorát získaný pred viac ako piatimi rokmi


Podrobnejšie informácie, ako aj žiadosť o štipendium nájdete na nasledovnej stránke: https://institutfrancais.sk/veda-a-univerzity/stipendia/

Alebo na našom Facebooku: https://www.facebook.com/CFSlovaquie/photos/a.1638579426421301/2840690009543564/

Žiadosti o štipendium fr. vlády je možné zasielať na naše oddelenie do 1. marca 2021.

 
V prípade doplňujúcich otázok sa obráťte na: Martina SAGANOVÁ (Chargée des échanges), Tél.: 00 421 2 59 34 77 41

www.institutfrancais.sk

Novovymenovaní profesori na FEI TUKE

10.12.2020

Dňa 18. novembra 2020 si z rúk pani prezidentky Slovenskej republiky, J.E. Zuzany Čaputovej za prítomnosti ministra školstva, vedy, výskumu a športu Branislava Gröhlinga prevzalo vymenúvacie dekréty v odboroch habilitačného konania a inauguračného konania (HKaIK) 27 nových vysokoškolských profesoriek a profesorov. Medzi novovymenovanými boli aj členovia Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach:

 • prof. Ing. Juraj Kurimský, PhD., z Fakulty elektrotechniky a informatiky TUKE vymenovaný v odbore HKaIK „elektroenergetika“,
 • prof. Ing. Jaroslav Porubän, PhD., z Fakulty elektrotechniky a informatiky TUKE vymenovaný v odbore HKaIK „informatika“,K získaniu titulu profesor blahoželáme.

Výnimočný vysokoškolský pedagóg - ESET Science Award 2020

10.12.2020

Druhý ročník ocenenia ESET Science Award, ktorým Nadácia ESET podporuje vedu na Slovensku, vyvrcholil vyhlásením laureátov vo viacerých kategóriách. Finalistom v kategórii Výnimočný vysokoškolský pedagóg sa stal prof. Ing. Jaroslav Porubän, PhD., z našej Fakulty elektrotechniky a informatiky TUKE, ktorý sa venuje pokročilému strojovému učeniu.

K dosiahnutému oceneniu blahoželáme.

Významné ocenenie študenta doktorandského štúdia FEI TUKE

7.12.2020

Dňa 16.12. 2020 sa v rámci 16. ročníka celoslovenského projektu "Študentská osobnosť Slovenska v ak. roku 2019/20" (národná súťaž mladých talentovaných ľudí) uskutoční v Bratislave vyhlásenie víťazov. Nad podujatím prevzala záštitu prezidentka Slovenskej republiky pani Zuzana Čaputová. Laureátom v kategórii "Informatika, matematicko-fyzikálne vedy" sa stal doktorand Fakulty elektrotechniky a informatiky TUKE, Ing. Erik Kajáti, PhD. Srdečne blahoželáme.

Príspevok v prestížnom vedeckom časopise IEEE Communication Magazine

8.10.2020

Pracovníci našej fakulty pod vedením doc. Ing. Juraja Gazdu, PhD. v medzinárodnej spolupráci s King's College London (Veľká Británia), Lviv Polytechnic University (Ukrajina) a Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) publikovali príspevok v prestížnom vedeckom  časopise IEEE Communication Magazine s impact factorom IF = 11,1. Štúdia diskutuje možnosti využitia technológie blockchain a pokročilých metód umelej inteligencie na báze neurónových sietí v nastupujúcich komunikačných sieťach 5G, resp. 6G. Časopis IEEE Communications Magazine patrí dlhodobo medzi svetovo-uznávané a rešpektované a svoje práce v ňom publikujú vývojové tímy spoločností ako napr. Ericsson, Nokia Networks, Google ako aj najlepšie svetové univerzity. 

Link na článok (dostupný zo siete TUKE): https://ieeexplore.ieee.org/document/9214395

IEEE 19th World Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics

25.9.2020

Authors are welcome to submit original and unpublished paper and attend the SAMI 2021 conference to be held on January 21-23, 2021 in Herl'any, Slovakia.

http://conf.uni-obuda.hu/sami2021/

Noví docenti na FEI TUKE

18.8.2020

Dňa 19.6. 2020 si na zasadnutí Vedeckej rady TUKE prevzali od p. rektora dekréty o udelení titulu docent doc. Ing. Peter Feciľák, PhD.,  doc. Ing.  Martin Chovanec, PhD., doc. Ing. Milan Lacko, PhD., doc. Ing. Peter Bednár, PhD. Habilitačné prednášky a obhajoby habilitačnej práce sa uskutočnili 3.6. 2020.

 

doc. Ing. Peter Feciľák, PhD., doc. Ing. Martin Chovanec, PhD., doc. Ing. Milan Lacko, PhD., doc. Ing. Peter Bednár, PhD.

 

 

Významné ocenenie študentky doktorandského štúdia FEI TUKE

19.12.2019

 

Dňa 17.12. 2019 sa v rámci 15. ročníka celoslovenského projektu "Študentská osobnosť Slovenska v ak. roku 2018/2019" (národná súťaž mladých talentovaných ľudí) uskutočnilo v Bratislave vyhlásenie víťazov. Nad podujatím prevzala záštitu prezidentka Slovenskej republiky pani Zuzana Čaputová. Laureátkou v kategórii "Informatika, matematicko-fyzikálne vedy" sa stala doktorandka Fakulty elektrotechniky a informatiky TUKE, Ing. Irena Jadlovská. Srdečne blahoželáme.

 Nový docent na FEI TUKE

18.11.2019

Dňa 15.11. 2019 si na zasadnutí Vedeckej rady TUKE prevzal od p. rektora dekrét o udelení titulu docent doc. Ing. Dušan Medveď, PhD. Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce sa uskutočnila v septembri 2019.

 

doc. Ing. Dušan Medveď, PhD.Výnimočný mladý vedec do 35 rokov z FEI TUKE

18.11.2019

Vedecký výskum a pokrok produkujú v súčasnosti obrovské množstvá cenných dát. Ich spracovanie je čoraz náročnejšie a prináša vo sfére umelej inteligencie nové výzvy. Analýze vysokorozmerných dát a strojovému učeniu najmä v oblasti biologických dát a biomedicíny sa venuje doc. Ing. Peter Drotár, PhD., z FEI TUKE. Doc. Ing. Peter Drotár, PhD. získal v tomto roku ocenenie vo forme účasti vo finále prestížnej ESET Science Award  v kategórii Výnimočný mladý vedec do 35 rokov. Toto ocenenie skladá poctu mimoriadnym osobnostiam slovenskej vedy. 

(https://www.esetscienceaward.sk/sk/finalisti, https://www.esetscienceaward.sk/sk/finalisti/peter-drotar).

Okrem toho udelil p. rektor dňa 15.11. 2019 na Vedeckej rade TUKE doc. Ing. Petrovi Drotárovi, PhD.  Cenu rektora za publikačnú činnosť v kategórii "vedecký článok" v roku 2019 za článok "Ensemble feature selection using election methods and ranker clustering".

  

doc. Ing. Peter Drotár, PhD. 

 

 
 
 
 
 
Visitor :: Login ::