Kalendár

 

Dôležité termíny v akademickom roku 2018/2019

  

 • Vedenie FEI - operatívne podľa potreby
 • Kolégium dekana FEI - termíny budú dodatočne zverejnené
 • Vedecká rada FEI
  • 20.09.2018
  • 21.3.2019
  • 20.6.2019
  • 19.9.2019 (SLÁVNOSTNÉ ZASADNUTIE)
 • Imatrikulácia - 23.11.2018
 • Mikulášsky večierok - 10.12.2018

 • Fakultná kapustnica - 10.12.2018
 • Spoločné zasadnutie KD a AS FEI - 17.12.2018
 • Novoročný koncert - 11.1.2019

 • Ples FEI - 8.2.2019
 • Konferencia SCYR - 12.4.2019 (ÚVZ Herľany)
 • Promócie (inžinierske) - 14.6.2019

 • Oslavy 50. výročia FEI - 19.9.2019

 

 
 
Visitor :: Login ::