Fakulta elektrotechniky a informatiky
 
 

Kalendár

 

Dôležité termíny v akademickom roku 2017/2018

 • Vedenie FEI - operatívne podľa potreby
 • Kolégium dekana FEI - termíny budú dodatočne zverejnené
 • Vedecká rada FEI
  • 28.09.2017
  • 21.3.2018
  • 14.6.2018
 • Imatrikulácia - 24.11.2017
 • Mikulášsky večierok - 11.12.2017

 • Fakultná kapustnica - 11.12.2017
 • Novoročný koncert - 12.1.2018
 • Ples FEI - 2.2.2018
 • Konferencia SCYR - 14.5.2018 (ÚVZ Herľany)
 • Promócie (inžinierske) - 15.6.2018

Uskutočnené podujatia

 • Vedecká rada FEI
  • 22.10.2015
  • 25.2.2016
 • Divadelné predstavenie - 22.9.2015
 • Imatrikulácia - 20.11.2015
 • Mikulášsky večierok - 3.12.2015
 • Fakultná kapustnica - 7.12.2015
 • Novoročný koncert - 11.1.2016
 • Ples FEI - 5.2.2016
 • Stretnutie profesorov a docentov - 12.2.2016 (ÚVZ Herľany)
 • Majáles FEI - 16.5.2016 (ÚVZ Herľany)
 • Konferencia Scyr - 17.5.2016 (ÚVZ Herľany)
 
 
Visitor :: Login ::