Prihlášky a rozhodnutia

Prihláška a jej požadované súčasti, e-návratka

Stupeň štúdia
1. st. - bakalárske štúdium 2. st. - inžinierske štúdium
Termín podania prihlášky predĺžený do 31.5.2018 predĺžený do 31.5.2018
Termín akceptácie prihlášok od 1.5.2018 od 1.7.2018
Termín zasadnutia prijímacej komisie do 8.6.2018 do 26.6.2018
Rozhodnutie o prijatí
Prihláška a jej požadované súčasti na FEI TUKE - podrobnosti ku prihláške a jej súčastiam sú uvedené v podmienkach prijatia pre 1. stupeň2. stupeň,
- formulár papierovej prihlášky je možné stiahnúť z napr. z tejto stránky a následne ju ručne vyplniť,
- alebo vygenerovať (vyplniť) a vytlačiť elektronicko-papierovú cez rozhranie uchádzača e-prihlášky TUKE (neodporúčame používať inú elektronickú prihlášku, ani z MŠ),
- ručne alebo elektronicky vyplnená a na papieri vytlačená a podpísaná prihláška musí byť doručená včas na Študijné oddelenie DFEI TUKE (poštou alebo osobne) spolu so všetkými požadovanými súčasťami, inak bude považovaná za neplatnú,
- aj vzhľadom na e-návratku TUKE bude každý prijatý uchádzač vstupovať nevyhnutne do rozhrania informačného systému Mais, uprednostňujeme teda generovanie prihlášok cez informačný systém MAIS
Formulár papierovej (vypĺňaná ručne perom na papieri) prihlášky papierová prihláška
vysvetlivky z MŠ
vzor vyplnenej prihlášky
poplatok - 25€
vysvetlivky z MŠ
- na 2.stupni používať iba elektronickú prihlášku
Formulár elektronicko-papierovej prihlášky EP TUKE 

Návod ako podať EP
elektronicko-papierová prihláška -  EP TUKE je spustená pre uchádzačov FEI TUKE
nepoužívať žiadnu inú elektronickú prihlášku

poplatok - 20€
elektronicko-papierová prihláška - EP TUKE je spustená pre uchádzačov FEI TUKE
nepoužívať žiadnu inú elektronickú prihlášku

poplatok - 20€
Vstup do rozhrania e-prihlášky TUKE

- umožňuje vypĺňanie a tlač prihlášky, súhlasu so spracovaním údajov, sledovanie stavu prihlášky a rozhodnutia dekana po zasadnutí prijímacej komisie
- umožňuje aj sledovanie stavu iba papierovej prihlášky (ručne vyplnená a zaslaná poštou) po dodatočnej registrácii uchádzača v systéme MAIS (žiadame dodatočnú registráciu realizovať až po termíne podania prihlášok, po ich splatnení v systéme, ináč vznikne nežiadúca duplicita osoby v systéme)
 • Odporúčaný prehliadač: Mozilla Firefox, povoliť certifikačnú výnimku
 • Ak ešte nemáte prihlasovacie údaje, Registrácia je základnou podmienkou kontroly priebehu a výsledkov prijímacieho konania pre Vami podané prihlášky.
 • Kliknite vľavo hore na slovko „Registrácia“.
  Zadajte kombináciu rodného čísla,  mena a priezviska so správnou diakritikou, prípadne čísla občianskeho preukazu. Háčikom do okienka dajte súhlas s podmienkami registrácie a kliknite na  „skontroluj identifikačné číslo“.
  Po zobrazení Vašich osobných údajov a e-mailovej adresy sa zaregistrujte kliknutím na ikonku „zaregistruj“.
  Na udanú e-mailovú adresu Vám budú zaslané prihlasovacie údaje.
 • Ak už máte prihlasovacie údaje, napr. z elektronicky podanej prihlášky, registrácie v rozhraní elektronickej prihlášky, kliknite vľavo hore na slovko „prihlásenie“ a do príslušných políčok vpíšte prihlasovacie údaje, ktoré Vám boli zaslané na e-mail. Následne kliknite na ikonku „prihlás“.
  Na obrazovke uvidíte svoje údaje a zaregistrované prihlášky.
  Kliknite na ikonku „stav“. Následne sa Vám zobrazia údaje o podanej prihláške a neskôr výsledky prijímacieho konania.
 • Uchádzači, ktorí už existujú ako platné osoby s systéme MAIS (napr. študovali na TUKE už v 1. stupni alebo v minulosti už mali splatnenú nejakú prihlášku a tým aj svoju osobu) osobné údaje už znova nevypĺňajú.
 
 
Visitor :: Login ::