Fakulta elektrotechniky a informatiky
 
 

Študijné programy pre 2. stupeň štúdia - inžinierske štúdium

  • aktuálne pre akademický rok 2017/2018
  • výstupy (informačné listy predmetov, študijné plány) generovateľné vo verejnom portáli zo systému MAIS
  • získaný titul - Ing.
  • forma štúdia - denná a externá
  • štandardná dĺžka štúdia - 2 roky v dennej a 3 roky v externej forme
  • platené štúdium len v externej forme

Akreditované inžinierske študijné programy

Študijný program
(po komplexnej akreditícii)
Študijný odbor Forma Profil absolventa Garantujúce pracovisko
Elektroenergetika Elektrotechnika denná KEE
Elektrotechnické systémy Elektrotechnika denná KEM
Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov Fyzikálne inžinierstvo denná KF
Hospodárska informatika Hospodárska informatika denná KKUI
Informatika Informatika denná KPI
Inteligentné systémy Kybernetika denná KKUI
Počítačové siete Počítačové inžinierstvo denná KEMT
Počítačové modelovanie  Aplikovaná informatika denná KMTI
Priemyselná elektrotechnika Elektrotechnika denná KTPE
Technológie v automobilovej elektronike Elektronika denná KTE

Dobiehajúce študijné programy

Študijný program
(dobiehajúci)
Študijný odbor Forma Profil absolventa Garantujúce pracovisko
Elektrotechnické inžinierstvo Elektrotechnika externá KEM
 
 
Visitor :: Login ::